5 Nov 2015 kl: 00:00

Maximal utveckling på Saab

Efter 14 månaders traineetjänst har Stefan Furenbäck klivit in i rollen som teamledare för ett utvecklingsteam inom flygsimulatorer på Saab i Linköping. Det är ett livsviktigt uppdrag ur flera aspekter, menar Stefan.
– Dels för att hitta problem eller förbättringar innan vi släpper upp planen i luften, och dels för att minska flygets miljöpåverkan. Det är den kombinationen som gör mitt jobb så spännande.

”För att lära mig så mycket som möjligt roterade jag varje vecka”

Vad lockade dig till Saabs traineetjänst?
– När jag flyttade från Göteborg till Linköping var Saab mitt första och enda val. Jag hade hört bra saker om Saab och jag hade många vänner som jobbade här. Av en slump såg jag traineeplatsen, och hade inte tänkt tanken på att det kunde vara något för mig innan jag såg tjänsten. Jag hade jobbat några år som konsult på ett mindre företag, men såg min chans att ta klivet in i en stor och välfungerande organisation med spännande uppdrag.

Vad fick du göra under din traineeperiod?
– Min strategi för att lära mig så mycket som möjligt var att befinna mig kort tid på varje ställe och därför roterade jag var eller varannan vecka. Den ena veckan kunde jag jobba med projektledning, den andra med teknik och den tredje med utveckling. Tack vare att jag flyttade runt extremt mycket fick jag en stor förståelse för verksamheten. Jag fick också många kontakter runt om i organisationen, vilket jag har stor nytta av i min nuvarande roll som teamledare.

Vad överraskade dig när du började på Saab?
– Jag hade förväntat mig att traineeprogrammet skulle vara mer inrutat än vad det var. Jag har fått stora friheter att bestämma själv vad jag vill göra, vilket jag verkligen uppskattar. Det har möjliggjort en spännande resa för mig inom Saab.

Vad var det bästa med traineeprogrammet?
– I slutet av perioden åkte alla traineer ut på utlandspraktik. Jag spenderade tio veckor i London, varifrån jag reste mycket till kunder runt om i världen. Mitt uppdrag var att träffa användare till ett av Saabs system, vilket senare resulterade i en rapport med förbättringsförslag. Det mest spännande med hela utlandspraktiken var min resa till Kenya, eftersom arbetsmiljön var så olik den jag var van vid. Det var otroligt utvecklande att åka ut i världen för Saabs räkning.