Maxa chansen att få jobbet
20 Feb 2014 kl: 00:00

Maxa chansen att få jobbet

Rätt kunskap eller utbildning till rätt arbetsmarknad är en viktig förutsättning för att ta dig dit du vill. Det är även en stor fördel om du har någon form av socialt kapital på den marknad du söker dig till, som medför att du vet hur jobb förmedlas och vilka normer och regler som gäller.

Ditt nätverk är därför ett av dina viktigaste verktyg i jobbjakten.

Men det är inte allt. Beroende på vilket jobb du söker finns det olika kulturer som avgör hur du ska närma dig tjänsten. Kanske är det en speciell person som ska kontaktas, eller så vill företaget absolut inte använda något annat än ett externt rekryteringsbolag. För att veta vad som gäller är det bra med informell kunskap och den får du oftast genom människor i din närhet.

 

Tänk på att …

… det är svårt att vara strategisk när det gäller nätverk men att vara medveten om hur de fungerar är en stor fördel.

… var den du är och hitta nätverk där du passar in.

… även om en tjänst utlyses formellt finns det inga garantier för att rekryteringen inte sker informellt.

… inte ta det personligt om du inte får jobbet. Blir du bortvald handlar det oftare om informella kontakter än att du inte är kvalificerad för jobbet.