27 Nov 2009 kl: 00:00

Matcha kollegorna och hitta flytet

Utifrån beprövad forskning målar konsulten Chris Sundqvist upp fyra personlighetstyper. Läs om hur du kan uppfattas och vad som gör susen i samarbetet med olika kollegor.

Vill du vinna boken ”Tänker inte alla som jag!?” av Chris Sundqvist och Gunnel Midow? Allt du behöver göra är att maila svaret på frågan: Vilken av nedanstående personlighetstyper är du mest lik? till red@shortcut.nu. Lycka till!

RÖD – Hänsynslös buffel eller smart fixare?

Så är du: Beslutsam, snabb och strategisk. Har ofta ett hårt handslag. Är målmedveten, rak och pådrivande. Den som styr upp saker och fixar till synes omöjliga projekt. Provar gärna nya saker och vill börja med den största utmaningen först och hoppas att rutinuppgifterna löser sig med tiden. Har bra analytisk och logisk förmåga. Jobbar bäst i uppförsbacke.

Peppas av: Att få fatta egna beslut, pressa sina gränser, ha kontroll över saker, ha makt och inflytande. Att åstadkomma resultat.

Sänks av: Inaktivitet, långsamhet, vekhet, att ta order av andra, snäva regler, att missa mål och inte ha kontroll.

Kan ses som: Alldeles för snabb, befallande, dominerande, egoistisk, krävande, maktlysten och ovillig att släppa fram andra.

Matchas så här: Utmana och säg vad du tycker – den här personen vill ha motstånd. Var kort och koncis och fokusera på väsentligheterna. Diskutera logiskt. Erbjud flera alternativ så blir beslutet hennes/hans. Ha tydliga förväntningar så att personen vet när hon/han lyckas.

GUL – Ytlig egoist eller skön inspiratör?

Så är du: Öppen, entusiastisk och idérik. Inspirerande, brinner ofta för uppgiften och vill få med sig andra. Har en positiv grundsyn. Är flexibel, lösningsorienterad och går ofta på magkänsla. Är bra på att ge feedback och behöver själv bli sedd. Energimänniska. Andra människor är viktiga. Tycker om att samarbeta.

Peppas av: Kontakt med positiva människor, erkännande, vänlighet och samarbete. Att få uttrycka sig, bli engagerad och få jobba i en demokratisk arbetsmiljö.

Sänks av: Ovänlighet och tysta, slutna, odemokratiska eller statiska miljöer. Att bli begränsad av rutiner eller att ha alltför detaljrika åtaganden.

Kan ses som: Egenkär, känslosvallande, mycket snack och lite verkstad, pladdrig, tidsoptimist, utsvävande, ytlig, överpositiv.

Matchas så här: Ha en positiv och nyfiken attityd, visa intresse för personen. Håll tempot uppe och ha en trevlig atmosfär, samarbeta och brainstorma. Du kan behöva styra tillbaka till frågan om hon/han svävar ut. Summera det ni kommit överens om skriftligt.

GRÖN – Blek velpotta eller lyhörd lagspelare?

Så är du: Professionalism och grundlighet är ledstjärnor. Är bra på att ge service, är en god lyssnare, har ett stort mått av empati och vill hjälpa. Är en pålitlig och lojal kollega. Slutför saker, lämnar inget oklart. Uthållig, lugn, lyhörd, pedagogisk och eftertänksam.

Peppas av: Planering och struktur, delaktighet och stabilitet, lojalitet och ärlighet, få tid att avsluta arbetsuppgifter, kontinuitet och framförhållning.

Sänks av: För snabba förändringar, otrygga/ostrukturerade arbetsförhållanden, oavslutade arbetsuppgifter, inte vara delaktig, inte bli lyssnad på, inte få tillräckligt med information.

Kan ses som: Förändringsobenägen, långsint, långsam, lättsårad, svårt att prioritera, undfallande, vill alltid ha garantier, vill inte ta beslut helt själv.

Matchas så här: Ge tid för reflektion och struktur. Informera i god tid, ge feedback på kunnande. Lyssna aktivt och visa att du är öppen för diskussion. Fokusera på förbättringar för gruppen i stället för förändringar. Var grundlig i förklaringar.

BLÅ – Trist regelryttare eller kunskapsguru?

Så är du: Systematisk, metodisk, logisk. Analyserande och behärskad specialist. Noggrann med regler och riktlinjer, fattar faktabaserade, sakliga beslut.

Peppas av: Regler och riktlinjer, logik och systematik, tid för kontroll av kvalitet, fakta, konfliktfri miljö, klara förutsättningar och beprövade metoder.

Sänks av: Känslokonflikter, aggressiva eller irrationella personer, att inte ha tid att kolla saker, ospecificerade arbetsuppgifter, beslut utan faktagrund, pressade lägen.

Kan ses som: Defensiv, håller för hårt på rätt och fel, konflikträdd, känslokall, misstänksam och obeslutsam.

Matchas så här: Var seriös och logisk i din framtoning, ge tid för noggranna analyser och koll av fakta/detaljer. Kom överens om regler och riktlinjer. Var saklig och logisk i diskussioner, lista för- och nackdelar.

TEXT Malin Sund, malin.sund@shortcut.se

ILLUSTRATION Mia Nilsson/Woo agentur, office@woo.se