Massflykt från traditionella anställningar när gig-ekonomin tar fart
26 Sep 2019 kl: 00:00

Massflykt från traditionella anställningar när gig-ekonomin tar fart

Vi ser just nu att antalet giggare ökar lavinartat och skapar en kraft som kommer göra att traditionella större företag kommer mötas av enorma personalutmaninger. Främst kring att attrahera, rekrytera och behålla talang med spetskompetens.

Svenska ”Simpell” har lanserat en unik plattform som matchar lokala giggare med företag. Simpell tar även en ledande roll i arbetet med att driva debatten kring gig-ekonomin i Sverige. Vi pratade med VD och medgrundaren Joakim Ström om framtiden inom Gig-ekonomi och vikten av distansarbete:

Svenska företag måste vakna upp och börja anpassa sin arbetsmiljö

Enligt Joakim, har vi bara sett början av effekterna av den växande gig-ekonomin. De flesta företag brottas med lågt personalengagemang och omotiverade medarbetare. Det är ett direkt resultat från att man inte förstår vad som krävs för att engagera och motivera sin personal samt att man inte anpassar sin arbetsmiljö utifrån vad som faktiskt önskas. Alla individer är olika men de flesta företag försöker ändå envist trycka ut samma strukturer och processer i hela organisationen. Samma modell passar inte alla längre! Varför är ”8-17 modellen” fortfarande utgångspunkten för många företag? Det är en modell som togs fram när nästan hela vår arbetskraft arbetade i en fabrik där man stämplade in och ut vid vissa tidpunkter varje dag. Idag har vi en helt annan situation där väldigt många yrkesgrupper skulle kunna jobba på distans och mycket mer flexibelt.

Att jobba från en dator på en strand på Bali kommer bli en norm

Med dagens teknik måste man ifrågasätta företag som fortfarande kräver närvaroplikt från sina medarbetare. Det pågår just nu ett generationsskifte där många 50-60talister lämnar arbetsmarknaden vilket möjliggör för den ”nya generationen” att förändra mossiga strukturer. Distansarbete kommer då få större acceptans. Vår förhoppning är att man då ska kunna jobba från en dator på en strand Bali om man känner sig mer effektiv och vill det.

Allt ska vara enkelt och flexibelt

Simpell fokuserar på att skapa möjligheter för individer som vill kunna jobba med det de älskar, varsomhelst, närsomhelst och hursomhelst.  Det ska vara enkelt att hitta gigs (uppdrag) för den som vill kunna jobba mer flexibelt och det ska vara enkelt för företag att hitta relevanta giggare.  Till skillnad från många internationella ”gig-plattformar” har Simpell lagt stort fokus på transparens, fastpris och lokala giggare.

Vi tror att över 50% av Sveriges arbetskraft kommer vara giggare inom 10 år. Därför kommer det sättas mycket press på både politiker och arbetsgivare kring anställningsformer och trygga arbetsmiljöer för dessa individer.