”Många tror att metallindustrin är bakåtsträvande”
2 Mar 2017 kl: 00:00

”Många tror att metallindustrin är bakåtsträvande”

Den 13 februari gick talangnätverket Novas stora forumdag av stapeln, där arbetsgivare och studenter möts för att lära känna varandra. Martin Eman är Employer Branding Manager på metallföretaget Boliden. Han menar att Nova forum är ett viktigt event för dem som arbetsgivare att delta i.

– Vi har varit med på Nova forum sedan 2011 och får alltid träffa väldigt duktiga och engagerade studenter. Det uppstår intressanta diskussioner och vi får en unik möjlighet att bolla frågor med studenterna på en lite djupare nivå och ge dem en känsla av hur vi är som arbetsgivare, säger Martin Eman.

Berätta om årets forum – vad hände där?  

– Under dagen hade vi tre workshops där vi fokuserade på att berätta om vilka vi är och vad vi har för värderingar, snarare än vad vi gör. Studenterna fick arbeta med olika case där vi tog upp händelser från vår vardag och lät dem utmanas i kniviga frågor kopplade till hållbarhets- och värderingsfrågor, säger Martin Eman och fortsätter:

– Jag tror att det finns fördomar om vår bransch, att många ser den som lågteknologisk, bakåtsträvande och mansdominerad. Men genom den här typen av workshops får vi möjlighet att motbevisa en del förutfattade meningar och visa hur vi faktiskt är som företag. Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss och vi värnar även om mjuka värden som etik och hur vi agerar.

Varför är det så viktigt för er?

– Det vi gör i den här branschen har en stor påverkan på miljön och vi är medvetna om att vårt sätt att agera får effekter både för människor och natur. Vi jobbar mycket med värderingsfrågor och transparens och är stolta över att ha en hög moralisk och etisk standard.

Hur är det att arbeta hos er?

– Prestigelöst och jordnära. Vi sätter ett stort värde i öppenheten och att det ska vara lätt att samarbeta med och lyssna på varandra. För att trivas här ska man tycka om samarbeten, teknisk innovation och hållbarhetsfrågor – det är centralt i Boliden. Eftersom vi är verksamma inom en bransch där det händer mycket finns det också många utvecklingsmöjligheter inom företaget: till exempel kan du börja arbeta inom en del av organisationen och sedan utvecklas till specialist, ledare eller byta ort eller affärsområde. Det finns många unga akademiker som har börjat hos oss och provat på ett antal olika uppdrag inom vitt skilda områden.

Vad har ni för kompetensbehov?

– På Boliden har vi hela värdekedjan för metallproduktionen – från geologer som söker nya fyndigheter, till försäljning av de färdiga metallerna. Detta innebär att vi behöver alla typer av akademiker och en bredd av kompetenser, inte bara gruvingenjörer och andra tekniska yrken som många kanske förknippar oss med. Av den anledningen är det också så bra för oss att komma ut på events som Nova forum, där studenterna har så olika utbildningsinriktningar och vi kommer i kontakt med flera typer av kompetenser.