Många fördelar med mindre arbetsgrupper
13 Maj 2019 kl: 00:00

Många fördelar med mindre arbetsgrupper

Det är Brilliant Future som undersökt 141 arbetsgrupper i olika storlekar och på olika arbetsplatser, och resultaten är tydliga: I större grupper, med fler än 40 deltagare, är sjukfrånvaron dubbelt så hög som i grupper med beståendes av omkring fem medarbetare.

– Företag och organisationer behöver förstå hur organisatoriska aspekter, såsom gruppstorlek, faktiskt påverkar den upplevda arbetsmiljön. Här har högsta ledningsgruppen ett ansvar och det är helt avgörande att kontinuerligt undersöka medarbetarnas upplevelse för att förstå hur organisationen mår och för att tidigt fånga upp kritiska faktorer som behöver tas vidare, säger Sofie Johansson, chefsanalytiker på Brilliant, i ett pressmeddelande.

Som om det inte vore nog verkar dessutom antalet konflikter öka i takt med att arbetsgrupperna växer. I en undersökning baserad på individuella svar framkommer att andelen som upplever konflikter är dubbelt så stor i grupper med ett trettiotal medarbetare jämfört med de som består av en handfull personer. Och – håll i er nu – det stannar inte där, i takt med att arbetsgrupperna blir större tappar även människorna i gruppen sitt engagemang i en viss utsträckning.

– Med andra ord är storleken på arbetsgruppen en stor bidragande faktor till hur en organisation både mår och går, säger, Sofie Johansson.

Håll arbetsgrupperna små, helt enkelt.