1 Mar 2008 kl: 00:00

Män har större jobbchans än kvinnor

Resultatet av undersökningen, som redovisas i Dagens Nyheter, visar tydligt att arbetsgivare föredrar att anställa män. Forskarna använde sig av Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, databas över jobbsökande för att genomföra sin studie. I den fyller de arbetssökande själva i sina meriter och arbetsgivare kan kontakta personer som de är intresserade av att intervjua. När en person kontaktas för en intervju registreras detta.

Männen i undersökningen hade 15 procents större chans än kvinnorna att bli kontaktade för en jobbintervju. För de sökande som inte uppgett vare sig namn eller kön i databasen var chansen lika stor att bli kontaktad, oavsett kön.

Det var främst arbetsgivare inom typiskt manliga branscher, exempelvis hantverk och industri, som valde bort kvinnorna. Inom kvinnodominerade yrken spelade könet ingen roll för möjligheten att bli kontaktad.

Jonas Lagerström, forskare på IFAU, anser att undersökningen visar att anonyma ansökningar bör användas oftare för att förhindra snedrekrytering.