“Man blir beroende av ansvaret och dynamiken”
15 Nov 2017 kl: 00:00

“Man blir beroende av ansvaret och dynamiken”

När Shortcut når Sarah Baltzer befinner hon sig i sin hemstad Köpenhamn, men som Change & Communication Manager på ASSA ABLOY är hon ofta på resande fot. Hon berättar att hon under sin universitetstid trodde att hon skulle arbeta inom HR, men efter att ha testat att jobba med ett affärssystemprojekt ändrade hon helt inställning.

– Det är ett så högt tempo och en sådan intensiv atmosfär i den här typen av ERP-projekt att det är nästintill omöjligt att gå tillbaka till ett vanligt nio till fem-jobb efteråt. Man blir beroende av ansvaret och dynamiken.

Vad gör du på jobbet?

– Jag stödjer chefer inom ASSA ABLOYs olika tillverkningsföretag runtom Europa i att balansera storskaliga förändringsprojekt med det dagliga operativa arbetet. I mitt fall är förändringsprojekten alltid relaterade till IT-automatisering och processoptimering. I korthet handlar det om att definiera och utforska det affärsproblem som deras projekt försöker att lösa och att utveckla en strategi för att genomföra det på bästa sätt. Jag utvecklar förändringsstrategier, kommunikationsplaner och ledningsworkshops samt ger råd och bygger lokala ’change teams’ som ska ta hand om ägandet av strategin och engagera sig i genomförandet av den. I slutändan handlar det om att göra abstrakta visioner till enkla operativa åtgärder.

“Det är en otroligt mångsidig arbetsplats där du inte är låst vid din roll.”

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter?

– Även om jag är ensamstående mamma har ASSA ABLOY erbjudit många möjligheter till utveckling och förutan min expert område som är ERP-implementeringar har jag fått utökad kunskap i allt från hur man gör affärer och samarbetar med olika människor till hur man skapar marknadsmöjligheter och designar, producerar, distribuerar och marknadsför en produkt. Jag har också fått lära mig praktiska saker som att laga ett lås och montera en dörr då det är nödvändigt att känna till processerna bakom produkterna i de företag jag stöder. Eftersom företagen inom ASSA ABLOY är så olika är mina arbetsuppgifter väldigt varierande och jag ställs inför många olika sorts problemställningar. ASSA ABLOY är väldigt bra på intern rörlighet så det finns bra möjligheter att prova på något annat omskulle jag vilja göra det. Så länge man tillför värde till företaget kan man jobba med nästan vad man vill.

Varför ska man söka sig till ASSA ABLOY?

– Det är en otroligt mångsidig arbetsplats där du inte är låst vid din roll. Jag har jobbat på andra stora bolag och har inte sett något annat som är lika bra på att ge plats och tillit till att anställda själva kan lösa sina uppdrag. Vill du ta på dig något utanför din arbetsbeskrivning finns det en öppenhet för det, även för den som är junior. Nivån av ansvar du har här är inte ett resultat av din titel, utan av vad du gör.