23 Mar 2009 kl: 00:00

Lös konflikten – steg för steg

Stopp. Tokstopp rent utav. Du och kollegan eller arbetsgruppen kommer inte alls överens i en fråga och nu vässas pennorna. Så här löser du konflikten:  

Ta tag i problemet omgående. Ju längre konflikten ligger och gror, desto troligare är det att aggressiva utbrott och skitsnack i korridorerna sker.  

Ta ett djupt andetag och tryck undan instinkten att skrika din åsikt rakt ut eller banka häftapparaten i huvudet på personen. Detta kommer troligtvis inte att hjälpa er. Ta hellre en paus om det går för att lugna ned er.  

Undvik personpåhopp eller att klanka ned på personens åsikter. Ge motparten erkännande och respekt på de punkter där du kan det och visa att du bryr dig om vad personen tycker och känner.  

Red ut vad problemet/problemen är och vilka frågor ni diskuterar kring. En konflikt bottnar ofta i att kommunikationen inte har fungerat, en part har missförstått den andra och så är bråket igång. Det är viktigt att ni försöker lösa samma problem och inte bråkar om två helt olika.  

Be personen förklara sin ståndpunkt igen. Låt denne prata till punkt och försök verkligen att lyssna. När förklaringen är slut, upprepa den så som du förstod den och kolla av om du har förstått det rätt. Våga fråga om saker som verkar oklara (OBS! ”Är du tappad en vagn” alt ”Är du född i farstun” hör inte hit).  

Berätta hur du ser på problemet/uppgiften och lägg fram det på sätt som ”Jag tycker/känner/upplever …” så att det inte verkar som du lägger fram orubbliga fakta att det verkligen Är så här och inte på något annat sätt. Om den andre avbryter dig, be lugnt och sansat om att i alla fall på prata till punkt. Berätta vad som har påverkat din syn på saken och tala om vad som är viktigt för dig.  

Förhoppningsvis förstår ni varandra nu och kanske verkligen har helt olika åsikter. Acceptera att ni har olika sätt att se på problemet och försök inte att bevisa vem som har rätt och fel.  

Håll kontakt med motparten. Kommunicera med varandra och förbättra er relation och försök att mötas på halva vägen, föreslå ”… om jag gör så här kanske du kan tänka dig att göra så här …”.  

Det är viktigt att du inte känner dig överkörd, så våga också att sätta gränser för vad du tål och gör klart vad du står. Lita på dig själv.  

Försök att se konflikten utifrån och få en helhetsbild. Tänk på hur konflikten påverkas av olika handlingar, både i positiv och negativ riktning.  

Hittar ni ingen lösning – ta hjälp av chefen (och be till skrivbordsguden att hon eller han kan något om konfliktlösning) eller om konflikten är djup – använd professionell konfliktlösning. Undvik att få en medarbetare att välja sida.  

Källa: Institutionen för Arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet