31 Jul 2008 kl: 00:00

Lönsamma affärer

Kunskap om säkerhet

Vissa företagsledningar ser ibland företagssäkerhet som fendrar eller hänglås på en båt. Det är något som skyddar båten mot fysiska skador, det går att knyta fast på båten efteråt när den är klar och sjösatt. Men lönsamt säkerhetsarbete är mycket mer än så och kan visa sig vara mycket lönsamt, när det införs i tid. En egen erfarenhet är att en månads effektivt säkerhetsarbete visade sig vara så lönsamt att det betalde hela årets säkerhetsbudget inklusive omfattande nyinvesteringar. Nyckeln till framgång är att säkerhetstänkandet kommer in redan i planeringsskedet.

 

Jag hör ibland argumentet ”men har vi ju försäkring”. Försäkringar är som flytvästar och livbåtar, jättebra att ha när du vill hålla dig flytande vid en katastrof. Men företagande är mer som en kappsegling och flytvästen kommer inte ta dig till seger. När du lämnat fartyget och sitter i din livbåt, driver företaget antingen vind för våg eller är på väg mot botten. Lönsamt säkerhetsarbete bidrar till att du kommer i mål med en bättre placering.

 

Säkerhet när du vill ut och tävla om kunderna

Om du vill ut och erövra världen och tävla i ett Volvo Ocean Race mot dina konkurrenter, så kan du inte göra det i en roddbåt! Det gäller att ha rätt båt, rätt racing team med olika specialister som man kan lita på. Det gäller att ha god omvärldsbevakning med koll på vad konkurrenterna gör och förväntas göra. Vilka grund finns i vår väg? Finns det pirater som kan störa vår plan? Hur påverkas planen av marknadens strömmar och vindar? Vilka handlingsmöjligheter har vi om det ena eller andra händer? Kan vi gå runt, gå igenom, vända, kryssa eller ska vi ligga still? Vilka erfarenheter kan vi dra av andras och egna incidenter? Allt detta är delar av riskhantering och säkerhetsarbete, så det är lite mer än några fendrar när du ligger i hamn.

 

Säkerhet i medvind

När det finns gott om pengar hanteras oftare utgifter med sämre kontroll. Detta leder till fler bedrägerier och förskingring. Under högkonjunktur är personal är mer lättrörlig vilket leder till personalomsättning. Om det är svårt att få tag på rätt personal, kan detta leda till att personal anställs utan att granskas i sömmarna så noga.

 

Säkerhet i motvind

När vinsten minskar och marginalerna är små, finns inte samma utrymme för skadekostnader. Här är det ännu viktigare än i en högkonjunktur med ett effektivt och lönsamt säkerhetsarbete. Personal kanske känner sig osäkra på företagets framtid och lämnar företaget. Om de besitter värdefull information, finns risken att det försämrar ditt företags framtida affärer. Lågkonjunktur påverkar även människors personliga ekonomi och kan försätta dem i en ekonomisk knipa, vilket kan leda till brottslighet.

 

Erfarenheter från ledning av säkerhet

Men det är minst lika viktigt att kunna välja rätt besättning som att ha en konkurrenskraftig produkt, om du ska ha en chans att vinna över dina konkurrenter. Rätt kunskap om säkerhet och verksamheten samt säkerhetserfarenhet är jätteviktigt. Bristande kunskap i sitt arbete leder till sämre upphandlingar, sämre säkerhetslösningar, pengar satsas på fel saker och leder till ökade kostnader. Den som är säkerhetsansvarig måste ha tillräckliga befogenheter, att leda säkerhetsarbetet.