26 Maj 2009 kl: 00:00

Lönegarantin – så funkar den!

Anders Henriksson, konsult inom arbetsrätt, försöker förklara.

– Om företaget går i konkurs och pengarna inte räcker till de anställdas löner finns en statlig lönegaranti. Den ger ett skydd både vid konkurs och vid företagsrekonstruktion, alltså när de man har skulder till går med på en längre avbetalningsplan så att man kan kämpa vidare ett tag till. När ett företag sätts i konkurs utser tingrätten en konkursförvaltare som tar över företagets drift. I vissa fall driver konkursförvaltaren verksamheten vidare, men det handlar oftast bara om någon månad om man inte hittar någon som vill köpa verksamheten. Konkursförvaltaren fattar beslut om att lönegarantin ska betalas ut, och hur mycket. När det gäller innestående lön ersätter lönegarantin endast för period tre månader bakåt i tiden, räknat från den dag då konkursansökan kom in till tingsrätten.

Räcker det att begära lönen skriftligt?

– Nej, ett vanligt lönekrav räcker inte ens om det kommer med rekommenderat brev. Är man med i facket kan man ta hjälp av dem att väcka talan eller begära förhandling. Är man inte med i facket måste man väcka talan själv. Enklast görs detta via ett betalningsföreläggande genom kronofogden, eller en stämningsansökan, till exempel en konkursansökan. Man måste väcka talan inom fyra månader från lönens förfallodag.

Vad täcker lönegarantin?

– Lönegarantin täcker lön, semesterersättning, uppsägningslön samt de flesta andra ersättningar och förmåner med upp till fyra prisbasbelopp, alltså 171­ 200 kr före skatt för 2009. Arbetstagaren är skyldig att själv meddela sina krav. Ofta räcker uppgifterna i lönesystemet, men det kan ändå vara bra att själv sammanställa utebliven lön, innestående semester och andra fordringar på konkursbolaget för kontroll.

Hur lång uppsägningstid ersätter lönegarantin?

– Vid konkurs ersätter lönegarantin uppsägningslön motsvarande uppsägningstid enligt LAS, oavsett vad det står i anställningsavtalet. För att man ska få ut uppsägningslön via lönegarantin måste man också skriva in sig som arbetssökande genom ett besök hos arbetsförmedlingen redan innan uppsägningstiden börjar löpa. Alltså är det klokt att anmäla sig direkt vid konkursutbrottet.

Måste man fortsätta gå till jobbet?

– Ja, det bör man göra. Annars kan det ses som arbetsvägran. Samtidigt, får man ingen lön under en längre tid bör man agera genom facket eller genom att väcka talan. Att själv säga upp sig kan vara en direkt nackdel om företaget senare går i konkurs. Då räknas uppsägningslönen från den dagen man säger upp sig, inte från när konkursförvaltaren säger upp den övriga personalen. Vid konkurs blir alla anställda uppsagda av konkursförvaltaren, förutsatt att man inte är uppsagd sedan tidigare.

Vem administrerar lönegarantin?

– Länsstyrelsen i Stockholms län betalar ut lönegarantin, som finansieras med pengar från arbetsgivaravgifterna. Efter att Länsstyrelsen har fått konkursförvaltarens lönegarantibeslut tar det cirka tio dagar innan arbetstagaren har sina pengar. Är det bråttom med lönen brukar konkursförvaltaren kunna se till att den betalas ut i förskott.