22 Jul 2009 kl: 00:00

Löneförhandling – ta eget initativ eller inte?

Ska man själv ta initiativ till löneförhandling och när kan man göra det?

Mårten Lundberg, koncernansvarig för ”lön & belöning”, Swedbank.

Lönerevision genomförs årligen, normalt i början på varje kalenderår. Lönesättande chef är ansvarig för att genomföra lönesamtal med sina medarbetare.

Gustav Brogren, rekryteringschef, Sony Ericsson

Vi har en strukturerad metod för förhandlingar vilket innebär att du inte behöver ta initiativet själv.

Niklas Royson, rekryteringsansvarig, Ikea

Utvecklingssamtal, uppföljningssamtal och lönesamtal följer en cykel här hos oss och är ett naturligt och självklart inslag. Du kan alltid själv ta initiativ till löneförhandling.

Johan Hansson, personal­chef, SIDA

Det är ganska uppstyrt på Sida. Men anser man att de arbetsuppgifter man utför är mer kvalificerade än den tjänst man sitter på kan man alltid ta initiativ till en lönediskussion.

Läs också:

Därför höjer chefen din lön!

Viktigaste faktorn som får chefen att höja din lön

Misstagen du inte ska göra i en löneförhandling