18 Okt 2010 kl: 00:00

Löneanspråk i ditt CV – här är den gyllene regeln

Risk för att inte ens få komma på intervju. För låg lön om du får jobbet. Arbetsgivaren blir negativt inställd till dig. Nackdelarna med att skriva ett löneanspråk i din jobbansökan är flera enligt CV-experter och rekryterare. Karriärkonsulten Louise Stamå är van att granska CV:n och avråder från att föra en lönediskussion i detta.
– Dels kanske du vet för lite om tjänsten för att kunna avgöra vad din ersättning bör vara, dels så finns en risk för att du lägger dig mycket högre än vad arbetsgivaren tänkt att ge och så blir du bortsållad direkt, varnar hon.

 

Shortcut har frågat fyra experter till vad de anser om frågan. Här är deras svar:

 

 

Vad är din åsikt om löneanspråk i CV:t?


 

 

Jag tycker inte att det är rätt kanal för en lönediskussion. Ett CV ska ju berätta vad du kan och vill. Det kan sedan omsättas i en rad olika tjänster, befattningar eller uppdrag. Alla med sina egna förutsättningar och villkor. Ett CV kan också vandra sin egen väg och då kommer det bara vara dumt att ett gammalt löneanspråk följer med. Så ur en förhandlingsstrategisk synvinkel: Ta inte med det.
Pelle Mårtenson, CV-expert, CV-skolan
 

 


 

 

I en spontansökan bör du inte uppge löneanspråk, det är alltid bättre att ta det vid intervjutillfället. Om du vet med dig att du har en matchande profil för en utannonserad tjänst och att du är unik i din kompetens kan du välja att lägga till ditt löneanspråk, men det är alltid en fin avvägning.
Jenny Moström Carlson, rekryteringsansvarig, EF
 

 


 

 

Det skulle vara väldigt osvenskt att ange det, vanligt i andra länder men här talar vi ju generellt inte om lön eller hur folk har det i sina äktenskap, vad de röstar på och vad de tjänar. Det är en naturlag. Därför blir det i Sverige för plumpt och närigt att skriva sitt löneanspråk i CV:t. Dessutom är en arbetsgivare ofta inställd på en lönenivå som sedan kan ändras när rekryteringen väl är igång, vilket gör att du riskerar att bli bortsållad om du lägger dig för högt.
Sara Sterner, rekryteringsansvarig, Agentum
 


 

 

Ett löneanspråk bör endast anges efter förfrågan, helst vid en muntlig genomgång. Man kan ju vilja utveckla och förklara sina lönekrav och kanske ange ett lönespann. Det är ju olika på lön och lön, det kan vara fast del och rörlig del.
Håkan Sandberg, rekryterare och Shortcuts rekryteringsexpert
 

 


 

 

Jag tycker inte att man ska ange sitt löneanspråk i CV:t. Du kanske vet för lite om tjänsten för att begära rätt ersättning för det arbete du ska utföra eller så kan du bli bortsållad med detsamma om du har lagt dig för högt lönemässigt. Företaget hade kanske varit beredd att betala lönen om de bara träffat dig och insett vad du kan tillföra. Lön borde därför diskuteras i ett senare skede. Undantaget där du måste stämma av lönen i ett tidigt skede är då det finns ett lönetak. Är du som kandidat inte beredd att gå under den summan är det inte lönt att gå vidare i processen, varken för dig eller för arbetsgivaren.
Louise Stamå, karriärkonsult, MinKarriär
 

 

 

Så det enade tipset är att du inte ska ange lön i ditt CV. Men vad gör du då om de begär ett löneanspråk? 

 

Det förekommer kanske, men jag tror att det är ganska ovanligt att begära ett löneanspråk. Försök att skjuta på svaret så att du inte blir bortsorterad på grund av att andra mindre kvalificerade har lägre löneanspråk, be att få återkomma vid intervjun. Om du känner dig pressad att ange ett belopp, ange ett lönespann som känns okej för dig.
Håkan Sanberg, rekryterare och Shortcuts rekryteringsexpert
 

 


 

 

Om arbetsgivaren begär ett löneanspråk i annonsen finns det ett par alternativ för hur du kan bemöta den frågan:
– Ange ett spann för att inte låsa upp dig alltför mycket vid en siffra, till exempel om du vill ha 25.000 kronor i lön kan du skriva mellan 24.000 kronor och 28.000 kronor.
– Skriv ”marknadsmässig lön”
– Är du osäker på vad du ska/kan begära, kontakta facket för att se vilken lön personer med liknande tjänster har.
Ett annat alternativ är att helt enkelt begära den lön du faktiskt vill ha. Skulle det sedan råka vara mycket mer än vad arbetsgivaren kan betala så är det kanske inte rätt jobb för dig.
Louise Stamå, karriärkonsult, MinKarriär
 

 

Har du fler frågor om CV eller löneanspråk?

Osäker på hur du ska skriva i ditt CV eller vilken lön du ska begära, ställ din fråga direkt till Håkan i expertpanelen eller kolla in fler expertsvar här:

Tycker du att man skall ha foto på sitt cv?
Ok att ljuga ”lite” om sin lön på intervjun?
Längden på ett CV
Lönediskussion vid en nyanställning