LISTA: Här finns jobben 2014
5 Mar 2014 kl: 00:00

LISTA: Här finns jobben 2014

Nu har Arbetsförmedlingen listat i vilka branscher där det finns mest jobb under 2014. Över lag kommer det finnas fler lediga jobb i hela landet än tidigare, men behovet av vissa typer av yrken minskar – som montörer eller andra jobb som är kopplade till tillverkningsindustrin.

Däremot finns det mycket bättre förutsättningar för dig som riktat in dig på en karriär som ingenjör, inom IT-sektorn, eller hälso- och sjukvården. Där är det nämligen svårt att rekrytera utbildad och erfaren arbetskraft. De som har svårast att hitta jobb är till exempel journalister, matroser och administratörer.

– Det blir allt tydligare att arbetsmarknaden blir alltmer tudelad. En grupp arbetssökande får ett arbete snabbt och upplever konkurrensen om jobben som liten, exempelvis inom IT-yrken, högskoleyrken inom hälso- och sjukvård samt teknikyrken, men också inom flera gymnasiala yrkesutbildningar. Å andra sidan innehåller arbetsmarknaden en grupp arbetssökande som möter en mycket kärv arbetsmarknad, säger Håkan Gustavsson, analytiker vid Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Om fem till tio år spår Arbetsförmedlingen att det kommer finnas flera yrken där det kommer bli svårt att hitta arbetskraft – så den som funderar på att byta bana eller specialisera sig inom sin bransch gör klokt i att hålla koll på detta!

Här finns flest jobb 2014

Datayrken som kräver högskoleutbildning

Ingenjörer/tekniker inom gruvteknik

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård

Läkare

Övriga specialistutbildade sjuksköterskor

Civilingenjörer med olika inriktningar

Kockar med gott renommé eller specialistkunskap

Förskollärare

Byggnadsplåtslagare

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Specialpedagoger

Lastbilsmekaniker

Gymnasielärare yrkesämnen

 

Här finns minst jobb 2014

Matroser

Fotografer

Journalister

Barnskötare

Vårdbiträden

Administratörer och sekreterare

Försäljare dagligvaror/fackhandel

Vaktmästare

Lagerarbetare

Fordonsmontörer

Städare

 

Här är det brist på arbetskraft om 5–10 år

Teknikyrken

Datayrken

Läkare

Specialistutbildade sjuksköterskor

Undersköterskor

Receptarier

Tandvårdsyrken

Flera läraryrken

Kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete

Flertalet byggyrken