1 Mar 2008 kl: 00:00

Lisa vill få fler att ha roligt på jobbet

Vad kommer du att bjuda på under Shortcut Lunch? 

– Inspiration om hur man kan bidra till att ha roligt på jobbet! 

Vad skulle du helst vilja bli bjuden på? 

– Engagemang från alla deltagare! En dialog som gör att vi alla går ifrån lunchen med nya idéer att omsätta till handlingar. Jag gillar kniviga frågor också, hoppas på några sådana!

Vad har utmärkelsen Framgångsstipendiet betytt för dig? 

– Det var fantastiskt att få stipendiet, verkligen ett kvitto på att den resa vi gjort är exceptionell och stor. Jag är en person med fokus framåt, stipendiet hjälpte mig att reflektera över det vi gjort och att inse att det verkligen är exceptionellt. Jag har ett fantastiskt team!

Vilken drivkraft gör att du föreläser? 

– Det är energigivande att möta andra människor och att få dela med mig av mina erfarenheter. Sen gillar jag dialoger, helst där man inte är helt enig. Det skapar nya tankar som ger nya möjligheter. Att föreläsa ger mig massor av energi och möjligheten att få dela med mig av min energi till andra – ekoeffekt!

Vilka är de viktigaste ingredienserna på en framgångsrik arbetsplats?  

– Att man är tydlig med förväntningar, att man diskuterar dem så att alla har samma bild. Vad kan jag förvänta mig av mitt företag, min ledare och mina kollegor? Vad har de för förväntningar på mig och hur tar jag ansvar för att uppfylla dem? Som medarbetare ”gör” man sin arbetsplats. Vill man arbeta på en framgångsrik sådan behöver man undvika att vara en person som sitter på läktaren och blåser i biljetterna – det är på plan det händer!

Har du några konkreta tips till den som vill förbättra stämningen på sin arbetsplats? 

– Massor! Jag kommer delge en del av dem under lunchen och jag är säker på att jag kommer att få en hel del med mig hem!