1 Mar 2008 kl: 00:00

Lisa vann Framgångsstipendiet

Vad krävdes av dig för att du skulle lyckas vända stämningen på avdelningen?

Jag ser möjligheter i allt! Om människor säger att det här funkar nog inte i vår organisation, så tänker jag att vi i alla fall borde pröva. På vår avdelning ser vi alltid till nutid och framtid och ser till att inte fastna i dåtid, det är också viktigt. En annan sak som gjort den här förändringen möjlig är att jag är modig och prestigelös. Jag lyfter min personal och behöver inte vara den som står längst fram och är duktig. Dessutom gör jag klart för mina medarbetare att jag inte sitter på facit. Om jag har mycket att göra en vecka, så kan jag gärna fråga dem: Vad tycker ni att jag ska prioritera? Det tycker jag är modigt, att våga fråga min omgivning om råd.

Vad är ditt råd till andra chefer som kommer till en avdelning som är så här nedgången?

Jag har två råd som jag tycker är viktiga. För det första – se alltid till att ha en plan. Man behöver inte tidsbestämma alla planer, men handlingarna får inte vara en slump. För det andra gäller det att sätta avdelningen på kartan genom att fira alla segrar, även om det är små. Det blir ett sätt att skapa stolthet och höja självförtroendet hos de anställda på avdelningen.

Vad betyder det för dig att vinna Framgångsstipendiet?

Det är helt fantastiskt, jag går fortfarande runt på små moln! Förutom att det är jättekul med utbildningen och medlemskapet hos Shortcut, så känns det här som ett bevis på att vår avdelning har lyckats. Bara att skriva ihop det här pm:et var ett sätt för mig att se utifrån vad jag verkligen lyckats åstadkomma.