Ledarskap, utveckling och kompetens i fokus när Lernia växlar upp
31 Maj 2016 kl: 00:00

Ledarskap, utveckling och kompetens i fokus när Lernia växlar upp

När du som ny medarbetare kommer till Lernia möts du av ett företag där affärsmässighet sitter i väggarna. Värderingarna genomsyrar kulturen för att nå företagets och kundens bästa. Genom ett flexibelt och innovativt arbetssätt har Lernia med sina 5 000 anställda lyckats bygga ett starkt och lönsamt företag.

– Hos oss är värderingarna inte bara några ord på väggen. De är väl integrerade i verksamheten, bland annat tack vare att vi jobbat med ett starkt och personlig ledarskap. Alla våra ledare med personalansvar träffas regelbundet i olika ledarnätverk för att lyfta aktuella frågor. Vi drar nytta av att många medarbetare på Lernia är engagerade ledare som gör skillnad, berättar HR-chefen Daniel Krüger.

En stolt och stark historia

I över 100 år har Lernia verkat för arbetsmarknadens behov genom utbildning, omställning och beman-
ning. Förra året utbildade Lernia 43 000 personer och rustade 1 700 kunder med rätt kompetenser genom sina 9 000 konsulter. Framgången ligger i helhetskonceptet, berättar Daniel.

– Vår strategi är att vara en kompetenspartner till våra kunder. Vi stärker privatpersoners kompetenser genom utbildningar som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Dessutom kan vi matcha ihop individerna med våra kunders behov av arbetskraft. Hos arbetsgivare och företag stärker vi konkurrenskraften genom att förse dem med rätt kompetenser på arbetsplatsen, både genom ny personal och vidareutbildning av befintlig. Det handlar till stor del om att vara innovativ och tyda trender för att se var framtida kompetensbehov uppstår.

Kompetenspartner i framkant

Framtidens utmaningar är något som Lernia arbetar med att hitta lösningar på redan nu. I framtiden spår Daniel att det kommer att krävas nya sätt att tillgodogöra sig kunskap, komma i arbete och utvecklas i arbetslivet till följd av den ökade digitaliseringen av samhället.

– I dag samarbetar vi med många av Sveriges stora industriföretag. Om svenska industrier ska kunna fortsätta öka sin tillväxt krävs rätt kompetens i stor mängd. Med fortsatta relevanta utbildningar kan vi på Lernia vara en betydelsefull partner för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Genom att tidigt involveras i företags utvecklingsstrategier vill vi tillsammans med näringslivets aktörer vara med och forma framtiden.

Löser samhällsutmaningar

En av Lernias starkaste drivkrafter är att människor ska kunna försörja sig på det yrke som de själva valt och är duktig på. På så vis ökas också företagens konkurrenskraft.

– När vi hjälper människor att hitta ett jobb som matchar deras kompetens skapar vi en win-win för företaget, samhället och individen. Så sett behöver vi bara göra det vi alltid har gjort för att vara en bra spelare i näringslivet.

Att se till att människor utbildas har blivit ännu viktigare när Sverige tagit emot många nya invånare från andra länder.

– Språket är en viktig faktor när det kommer till att ta vara på de internationella kompetenser som nyanlända har med sig in på arbetsmarknaden. Lernia utbildar i svenska för invandrare över hela landet och har lärare som är passionerade för sitt uppdrag. Många söker sig till oss just för att de har viljan och glöden att göra nytta i samhället och delar våra värderingar. Jag blir extra stolt över Lernia när vi lyckas etablera nytänkande samarbeten med samhällsaktörer som bidrar till att lösa samhällets utmaningar, säger Daniel.

Utvecklas genom ledarna

Daniels främsta fokus för att skapa ett attraktivt företag är just att få ombord så bra chefer som möjligt. Genom att hjälpa dem att utvecklas och ge rätt förutsättningar för ett personligt och engagerat ledarskap utvecklas hela Lernia.

– Det innebär exempelvis att grundligt introducera alla chefer i företaget, att se till så att vi har bra verktyg för ledarskap på plats, samt ge cheferna tillfälle att träffa andra chefer för att utbyta erfarenheter i chefsträffar och nätverk. Det är upp till var och en att använda sina verktyg och idéer efter bästa förmåga och där vill vi ge våra chefer full tillit och förtroende.