31 Okt 2008 kl: 00:00

Ledarskap, inte enbart för män

– Det var en så tydlig uppdelning mellan könen i filmteamet. Männen hade utåtriktade kreativa yrkesroller, medan kvinnorna stod bakom och höll ordning och reda. Där fanns inga kvinnliga förebilder för mig! Jag kunde helt enkelt inte se hur jag skulle kunna uppnå mitt mål att bli filmproducent och samtidigt ha ett fungerade privatliv.

I dag arbetar Klara Adolphson på chefsorganisationen Ledarna, med att punktera myterna kring ledarskap, så att fler tjejer vill och vågar bli chefer, och att fler företag arbetar medvetet med att öka jämställdheten.

– Ta begreppet chef; det är inte könsneutralt, vi säger chef och kvinnlig chef. Och om vi omedvetet tänker på en vit, medelålders man när vi hör ordet chef, blir det svårt för en ung kvinna att ens ha det som målbild, säger Klara Adolphson. Vi måste lära oss att våga vilja och att ta tid för att undersöka vad det är vi verkligen vill.

En annan av Klara Adolphsons käpphästar är alla klyschor som omgärdar ledarskap och som får många att tveka inför att axla en sådan roll.

– Vi sätter ofta chefen på piedestal, där vi ställer orimliga krav på 80 timmars arbetsvecka och ofelbarhet. Det är klart att det avskräcker många från att vilja bli ledare och det är inte hållbart i längden.

Det första steget mot ett jämställt arbetsliv är att bli medveten om de hinder som finns.

– Många förvandlar sig till kameleonter inom organisationer där män och kvinnor har olika villkor. De intalar sig själva att de måste förändras och bli ännu bättre för att lyckas lika bra som sina manliga kollegor, istället för att inse att villkoren inte är de samma.

Det handlar inte om att se sig själv som ett offer för orättvisa, menar Klara Adolpson, utan att rusta sig med rätt verktyg för att kunna konkurrera på lika villkor.