”Ledarskap för mig handlar om sunt förnuft”
12 Okt 2016 kl: 00:00

”Ledarskap för mig handlar om sunt förnuft”

Innan Lotta började på Nordnet för snart tre år sedan jobbade hon på Swedbank. Där lärde hon känna sin nuvarande chef, som senare blev personen som lockade över Lotta till Nordnet.

– Jag kände till företaget väl efter min tid i branschen och utöver detta lockade det att få en bra chef. Att välja en bra chef är viktigt, det ger mig trygghet att kunna agera i mitt eget ledarskap.

Berätta om din roll! 

– Som Head of Bank Operations ansvarar jag för den operativa delen av verksamheten i banken, våra transaktionsflöden. Det kan till exempel vara avveckling av fonder, värdepappersaffärer och kundbetalningar. Jag leder fem gruppchefer som har direkt personalansvar för medarbetarna i sina team. En viktig del av mitt jobb är att coacha mina gruppchefer i deras ledarskap. För flera av dem är det första chefsjobbet.

Hur skulle du beskriva Nordnets ledarskapsfilosofi? 

– Ledarskapet på Nordnet präglas till stor del av öppenhet. Det hjälper att vi sitter tillsammans i ett öppet landskap, det gör att alla chefer arbetar nära sina verksamheter och är tillgängliga för sina medarbetare vilket jag tycker är viktigt. Ledarskap för mig handlar till stor del om sunt förnuft, och att inte krångla till det så mycket. Genom att använda öron och ögon, vara närvarande och genuint nyfiken kommer man långt. Det är en filosofi som jag själv delar med Nordnet.

Vad gör dig stolt? 

– Innan jag kom hit fanns inte min roll, de enheter jag leder nu arbetade då separat utan något större samarbete. En av mina viktigaste uppgifter har varit att förbättra arbetsklimat, samarbete och kompetens inom min enhet. Att i dag kunna se förändringen som skett gör mig stolt! Ett bra exempel var när vi under våren lanserade Bolån som en ny produkt. Många hade begränsad kunskap om produkten sen tidigare, men genom samarbete över avdelningsgränser löste medarbetarna självständig de frågor som kom upp. Som chef tycker jag det är viktigt att ge utmanande uppgifter för att få människor att växa, men samtligt finnas i bakgrunden om det behövs.

Hur arbetar ni för att utveckla era medarbetare? 

– För en tid sedan samlade vi under en veckas tid alla som arbetar i en av våra avdelningsöverskridande arbetsprocesser på en plats. Uppgiften de fick var att under veckan utföra sitt vanliga arbete men samtidigt fundera över möjliga förbättringspunkter. Efter veckans slut hade de identifierat en rad idéer som vi kunnat implementera i verksamheten, samtidigt som de hade utökat sin kunskap om hela flödet.