Låt dig inte luras på sommarjobbet
7 Jun 2014 kl: 00:00

Låt dig inte luras på sommarjobbet

Anställningsbevis. Innan du börjar ska du se till att få ett anställningsbevis. Där ska det bland annat stå vad du ska jobba med, mellan vilka datum du ska arbeta, vilka arbetstider och vilken lön du ska ha, samt ersättning för eventuell övertid och obekväm arbetstid. Då vet både du och arbetsgivaren vad ni kommit överens om.

Lön. Varje gång du får betalt bör du få en lönespecifikation så att du kan kontrollera att allt stämmer.

Semesterersättning. Du har rätt till minst tolv procents semesterersättning på lönen. Ersättningen betalas antingen ut varje gång du får lön eller när du slutar.

Arbetsintyg. Innan du slutar – be att få ett skriftligt intyg som du kan visa upp nästa gång du söker jobb. Arbetsintyget kan innehålla när och var du arbetat, med vilka uppgifter och eventuellt ett omdöme på dina utförda arbetsuppgifter.

Kollektivavtal. Ta reda på om din arbetsgivare har kollektivavtal. Kollektivavtalet reglerar bland annat arbetstid, övertidsersättningar, uppsägningstid, försäkringar och pensioner. Om du arbetar inom kommun, landsting eller statlig myndighet kan du utgå ifrån att de har det. Arbetar du inom privat sektor kan du fråga personalansvarige.

Försäkring
. Om du arbetar i ett företag med kollektivavtal omfattas du av företagets försäkringar om du skulle bli sjuk eller skada dig på jobbet. Arbetar du på ett företag som inte har kollektivavtal är det extra viktigt att du tar reda på vad som gäller.

Skatt. Generellt sett betalar du ca 30 procent av din lön i skatt. Om du tjänar mindre än 18 782 kronor behöver du dock inte betala någon skatt, något som kallas skattejämkning. Det kan du ansöka om på Skatteverkets hemsida.

Pension. Du tjänar in allmän pension från staten när du tjänar mer än 18 782 kronor om året och betalar skatt. Det må vara länge kvar till pension och det är små summor det rör sig om, men tänk på att de ska stå och växa med ränta på ränta i ungefär 50 år.

Svartjobb. Det finns många nackdelar med att jobba svart. Den stora nackdelen är att du ofta inte får den lön och de ersättningar du har rätt till. En allvarlig skillnad är också att du inte omfattas av några försäkringar om du skadar dig själv eller någon annans egendom.

Provjobba gratis. Det kan låta lockande, men är ofta ett sätt för arbetsgivaren att utnyttja gratis arbetskraft. Du har alltid rätt till avtalsenlig kompensation när du arbetar.