Lång erfarenhet kombineras med tekniska innovationer
30 Sep 2014 kl: 00:00

Lång erfarenhet kombineras med tekniska innovationer

DeLaval är ett internationellt företag med ­4 500 medarbetare i 115 länder. De är dessutom världens största utvecklare, tillverkare och leverantör av modern mjölkningsutrustning och jobbar för att förbättra möjligheterna för världens viktigaste livsmedelsproducenter. Ellinor klev ombord på företaget som controller för sex år sedan och redan efter två år fick hon ta sig an en ny utmaning när hon blev tillfrågad att ta över rollen som chefs­controller.

Berätta om din roll!
– Jag leder ekonomifunktionen inom affärsom­rådet Business Area After Market and Services och ansvarar för flera team både i Sverige och internationellt. Mitt uppdrag är att utveckla och driva den ekonomiska styrningen av affärsområdet. Jag arbetar också mycket med att utveckla nya processer och rutiner för att effektivisera verksamheten och har ett ansvar för implementeringen av detta. Vi fungerar som en affärspartner till verksam­heten och är med och bidrar till produktanalyser, lönsamhetsutvärderingar och beslutsunderlag. Det är roligt att vi har en så tydlig koppling till verksamheten och att vårt arbete gör skillnad. ­Rollen är också av internationell karaktär eftersom jag har kollegor över hela världen.

”Tar man för sig och levererar finns det alla möjligheter att utvecklas”

Vad var det som lockade med DeLaval?
– Företagets internationella profil. DeLaval är ett ganska litet företag för att vara så internationellt. Det är tillräckligt stort för att erbjuda utmanande karriärvägar men tillräckligt litet för att få stor genomslags­kraft och möjlighet att påverka arbetet.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter?
– Jag upplever att det finns gott om karriärutmaningar för de som vill ta sig an mer ansvar, jag är själv ett bra exempel på detta. Tar man för sig och levererar finns det alla möjligheter att utvecklas, antingen som ledare eller specialist. Det finns också en flexibilitet för att testa en ny karriärbana om man är intresserad av att byta inriktning. Vi är ett internationellt företag med lång erfarenhet i kombination med tekniska innovationer i framkant. Vi har också stort fokus på hållbarhet och eftersträvar en mer hållbar produktion, något jag personligen verkligen uppskattar!