8 Mar 2010 kl: 00:00

Kvotering – frågan som delar könen

Fortfarande har Sverige långt ifrån en jämställd arbetsmarknad. Det visar också vår undersökning bland er medlemmar som genomfördes vecka nio och drog in hela 900 svar. Tre av fyra kvinnor upplever att de inte erbjuds samma utvecklingsmöjligheter i arbetslivet som männen. 55 procent av kvinnorna har själva blivit könsdiskriminerade i arbetslivet och 60 procent har upplevt att andra kvinnor i deras närhet diskriminerats. Dessutom tycker snudd på varannan kvinna i undersökningen (48 procent) att det är dags för kvotering när det gäller styrelsearbete. Inte ens var femte man (18 procent) håller dock med om att det är en bra idé. Kvinnornas främsta argument för könskvotering är att utvecklingen går för långsamt och att män kvoterar in män idag.

– Jag tror att de flesta håller med om att det bästa vore om kvinnor rekryterades till bolagsstyrelser baserat på kompetens och inte på kön. Men då mer än varannan kvinna i arbetslivet uppger att de har blivit könsdiskriminerade och en fjärdedel av dessa kvinnor har gått miste om en chefspost trots att de haft samma eller betydligt högre kompetens än männen – då undrar jag hur det ska gå till att få in fler kvinnor till bolagsstyrelser utan någon form av tvång?säger Mia Berin Kamlén, Shortcuts Marknadschef.

Så här tycker ni om könskvotering och jämställdhet:

Männen:

• 18% är för könskvotering i bolagsstyrelser

• 77% är mot könskvotering i bolagsstyrelser

• 5% är osäkra i frågan

• Männens främsta argument mot könskvotering är att det ska vara kompetens och inte kön som ska avgöra tillsättningen. Den näst vanligaste anledningen är att man inte vill inskränka bolagens självbestämmanderätt.

• Männens främsta argument för könskvotering är att ingenting kommer att hända om det inte blir ett tvång och att den kvinnliga kompetensen behövs för att öka resultat och konkurrenskraft hos svenska bolag.

Några kommentarer till varför männen inte vill ha könskvotering (77%):

”Meriter skall vara styrande och kön är ingen merit i någondera riktningen.”

”Bor vi i ett kommunistiskt samhälle? När staten lägger sig i för mycket i demokratins namn kan det lätt bli ett kommunistiskt samhälle. Låt företagen själva få bestämma hur de ska driva företagen.”

”Rätt kompetens ska styra, inte kön. Synd om de kvinnor som redan sitter i styrelser pga deras kompetens, de kommer att bli behandlade som kvoterade medlemmar. Allmänt kan jag säga att stämningen i styrelserna kommer att bli mycket dålig om en sådan lag införs.”

”Kvotering är nedsättande för kompetenta kvinnor”

Några kommentarer från män som vill införa könskvotering (18%):

”Maktstrukturer ändras sällan utan tvång – de som innehar en maktposition vill som regel behålla den, och har tack vare sin maktposition, möjlighet att behålla den. Därför krävs tvång/styrning för att förändra.”

”Kvotering finns redan idag – män kvoterar in män konstant.”

Kvinnorna:

• 48% är för könskvotering i bolagsstyrelser

• 38% är mot könskvotering i bolagsstyrelser

• 14% är osäkra i frågan

• Kvinnornas främsta argument mot könskvotering är att det ska vara kompetens och inte kön som ska avgöra tillsättningen. Den näst vanligaste anledningen är att man inte vill inskränka bolagens självbestämmanderätt.

• Kvinnornas främsta argument för könskvotering är att utvecklingen går för långsamt och att män kvoterar in män idag.

Kommentarer från kvinnor som vill införa könskvotering (48%):

”Det är enda sättet att bli insläppt i grabbgänget.”

”Det krävs för att skaffa en jämställd bolagsmiljö, de kvinnor som idag tar sig till toppen når oftast enbart dit för att de beter sig som ”män”.”

”Just när det gäller bolagsstyrelser är gubbväldet totalt och ”bastukulturen” styr. För ”gubbarna” är gentjänster och vem som håller vem om ryggen mycket viktigare än kompetens. Styrelseuppdragen är den sista bastionen och de släpper inte denna makt frivilligt.”

”För att jag är ung och vill inte vänta i hundra år till.”

Kommentarer från kvinnor som inte vill införa könskvotering (38%):

”Min kunskap och min yrkeserfarenhet borde vara det som avgör om jag får ett uppdrag inte mitt kön.”

”Jag tycker inte att kvinnor är så dåliga att de måste kvoteras in, de kan få jobb på egna meriter.”

”Jag vill själv sitta i en bolagsstyrelse om några år och då vill jag göra det för att jag är den bästa kandidaten, inte för att jag har kvoterats in. Om jag är tillräckligt bra så tror jag utan tvekan att jag kommer med.”

 

Läs mer:

Lägre lön, ”lilla gumman”-attityder, att förväntas passa chefens barn och att inte få jobbet på grund av chansen att bli gravid (trots att man inte ens har sambo). I undersökningen framkom att över hälften av Shortcuts kvinnliga medlemmar blivit diskriminerade på arbetet. Här är de 10 vanligaste sätten.

 

Kommentera:

Vad tycker du? Har du blivit diskrimenrad? Logga in och kommentera!