1 Mar 2008 kl: 00:00

Kvinnor tar över mansdominerade branscher

Kvinnor är mer rörliga på arbetsmarknaden än män. De senaste åren har kvinnorna exempelvis rört sig från traditionellt kvinnliga till traditionellt manliga branscher. Yrkeskategorier som veterinär, optiker, tullpersonal, domstolsjurist, journalist, läkare, tandläkare och biolog har gått från mansdominerade till jämställda. Men utvecklingen går även åt andra hållet. Det typiskt manliga psykologyrket, innehas idag främst av kvinnor och banktjänsteman och bibliotekarie har gått från att vara jämställda till kvinnodominerade.

När det gäller geografiskt rörlighet är unga kvinnor mer benägna att flytta än unga män, framför allt för att studera. Trenden är den mottsatta när det gäller äldre personer.

– Mäns geografiska rörlighet är också större än kvinnors vad gäller pendling. Det kan tyda på att kvinnor och barn har fått mer att säga till om och väljer att inte flytta med. Men det betyder sannolikt också att kvinnan tar på sig mer ansvar för barn och hem medan mannen pendlar, säger professor Anita Nyberg som är ansvarig för undersökningen.