Kvinnor med barn missgynnas
23 Maj 2014 kl: 00:00

Kvinnor med barn missgynnas

Pappor har större fördelar än mammor i arbetslivet. Det enligt en undersökning gjord vid Göteborgs Universitet, där det framkommer att kvinnor med barn missgynnas i arbetslivet. Studien pekar på att mammor oftare får arbeta med uppgifter som inte motsvarar deras kompetensnivå, jämfört med pappor vars fulla kompetens utnyttjas i större utsträckning.

 

Inom legitimerade yrken såsom lärare och sjukvård är dock chanserna som störst att faktiskt få arbeta med det du är utbildad till. Det kan bero på att legitimerade yrken är mer sällsynta och konkurrensen om jobben är låg.
– Att arbeta som läkare kräver läkarlegitimation och konkurrensen om dessa jobb begränsas till de som har legitimation, säger författaren Caroline Berggren i ett pressmeddelande.

 

Studien är baserad på svenska registerdata och 40 000 individer som är födda under mitten av 1970-talet och som har en högskoleutbildning. Detta visar bland annat att fäder utbildade inom juridik har mångdubbelt gånger större chans än mödrar med samma utbildning och familjebakgrund att inneha ett högre avlönat yrke än själva juristyrket.
– För män förefaller inte föräldraskap ha så stor betydelse för karriärutvecklingen, ibland tycks det snarare vara en fördel, speciellt för fäder utbildade inom juridik, säger Caroline Berggren i ett pressmeddelande.

 

Vidare visar resutatet att fäder utbildade inom juridik har flera gånger större chans att arbeta som jurister inom privat tjänst jämfört med mödrar. Allra minst betydelse har föräldraskapet inom offentlig sektor, menar Caroline Berggren.
– Att utbilda sig till lärare eller inom hälso- och sjukvård gör att faktorer som kön eller föräldraskap får mindre betydelse, säger hon.