1 Mar 2008 kl: 00:00

Kvinnor drabbas hårdast av bråk på jobbet

Mer än en av tre kvinnor som de senaste två åren känt sig överkörd eller orättvist behandlad av sin chef reagerade med att hålla tyst och älta det för sig själv, visar studien av professor Töres Theorell vid Institutet för psykosocial medicin (IPM).

Kvinnor har traditionellt fostrats till att var underdåniga, behagfulla och inte ta plats. Det kan vara en förklaring till skillnaden mellan hur män och kvinnor hanterar en utskällning och kränkning på jobbet. Många kvinnor arbetar också i vården där möjligheten att påverka det egna jobbet är liten och där det råden en stark hierarki, säger Töres Theorell till DN.

Studien visar också att kvinnor oftare låtare bråk och gräl gå ut över familjen eller andra närstående. En av fem svarar att de för det mesta eller nästan alltid tar med sig konflikterna hem när de lämnar jobbet. För kvinnor som känner bristande stöd från sina arbetskamrater ökar risken för att få en depression med upp till 40 procent.