Kvinnligt ledarskap en framtida förutsättning
21 Nov 2017 kl: 00:00

Kvinnligt ledarskap en framtida förutsättning

Kankbergsgruvan – en modern arbetsplats och en ren guldgruva för Boliden. Här arbetar Malin Rosenius som underhållschef tillsammans med sitt team och kollegor både ovan och under jord. Trots sina sju år på Boliden är hon fortfarande fascinerad över den förhållandevis lilla mängden guld som får gruvan att gå runt varje år. Den totala årsvolymen rent guld är inte större än en badboll.

Berätta om din bakgrund och ditt jobb!

– Innan min tjänst som underhållschef var jag på en stabsfunktion inom Boliden. Under ett utvecklingssamtal lyfte jag mitt intresse kring att jag ville ha personalansvar och komma ut i driften. Efter min föräldraledighet öppnades en lucka i Kankbergsgruvan och jag fick frågan. Mitt team i Kankberg ansvarar för att luft, vatten, el och IT-system ska fungera. Vi ska också se till underhållet på alla maskiner och anläggningar – både mobila och fasta så som reningsverk och tilluftstationen. Jag har även ansvar för förråd och materialtransporter, ja, många av de viktiga pusselbitar som gör att verksamheten ska fungera på ett säkert och effektivt sätt. Det är en bred verksamhet men också en del av charmen och utmaningen.

Vad är du mest stolt över?

– När jag började här inom Boliden hade jag aldrig satt min fot inom gruvindustrin, och inte förstått vad som egentligen händer flera hundra meter under jorden. Att sedan bli erbjuden en tjänst i driften och att jag vågade ta klivet när jag blev erbjuden är jag stolt över. Jag har alltid behövt kontroll så det har varit en stor utmaning för egen del. Att våga det är också en förutsättning om man vill komma framåt. Man kan inte ha hela spelplanen på bordet, man måste våga satsa.

”Man kan inte ha hela spelplanen på bordet”

Hur är det att vara ledare och kvinna på Boliden? 

– Jag tycker det är jätteroligt. Boliden har alltid haft som mål att få in kvinnor och ledningen arbetar medvetet med detta. Mixen av människor gör att det skapas bättre förutsättningar för ett bättre arbetsklimat och arbetsmiljö, men också inom andra frågor.

Varför ska unga kvinnliga talanger söka sig till din arbetsgivare?

– Du behöver inte kunna bryta berg för att trivas här. Det finns många spännande utmaningar och stor utvecklingspotential för alla. Det är en modern gruva men vi behöver fortsätta med utvecklingsarbetet där nya frågor kring säkerhet, miljö och produktion kan bli särskilt intressanta.

Varför är jämställdhet viktigt?

– Jämställdhet är affärskritiskt för alla företag. Jag jobbar i en mansdominerad värld och kanske är det så att man anpassar sitt beteende efter vissa kulturer och normer. Därför är det så viktigt att vi får in mixen – det är berikande för en arbetsplats. Man ser på arbete och rutiner med olika perspektiv. Därigenom kan man utvecklas på ett mer kreativt sätt. Grupperna lyfts och utvecklas.