28 Apr 2009 kl: 00:00

Kvinna: Få 10 000 kr och mentor

Styrelsekraft kommer att ge 200 kvinnor ett stipendium på 10 000 kronor och en mentor. Jämställdhetssatsning eller diskriminering?  

I jakten på jämställdhet har regeringen gett ALMI i uppdrag att driva projektet Styrelsekraft – ett styrelseprogram för kvinnor för att bland annat synliggöra och uppmärksamma kompetenta kvinnor som kan sitta i bolagsstyrelser.  

Är du kvinna och  har erfarenhet av ledande befattningar och hög kompetens har du möjlighet att söka programmet på ALMIs hemsida. Av de sökande kommer 200 adepter att väljas ut och få ett stipendium på 10 000 kr för att gå en styrelseutbildning samt få möjlighet att delta i ett mentorprogram.  

Mentorerna kommer att vara män och kvinnor som har kompetens och minst fem års erfarenhet av styrelsearbete. Mentorprogrammet startar i höst  

Programmets ansökningstid är från och med 1 april till och med 5 maj. Här kan du anmäla dig och läsa mer om programmet och sökkriterierna: http://www.almi.se/Styrelsekraft/Fristaende-artiklar/Ansokan/  

Klara Adolphson, ledarskapskonsult och jämställdhetsexpert på Ledarna, Sveriges chefsorganisation, ser det som positivt att det görs någonting men tycker inte att regeringens satsning räcker: – Jag tror inte det är kompetensen det är fel på – det är en strukturfråga. Det här handlar om makt och stängda nätverk, saker som inte går att ändra på med en tiotusenkronorscheck. Mentorskapet är det mest positiva i styrelseprogrammet. Jag tror att man börjar i fel ände, det handlar inte om att kvinnorna inte är tillräckligt bra utan att männen i styrelserna och i valberedningarna som måste ändra sig.  

Hur ska man lyckas med det? Det är många som är emot lagstiftning, men alla stora förändringar som har skett på jämställdhetsområdet har varit med hjälp av lagstiftning. Jag tror att fler och fler kommer att ställa sig bakom kvotering. Det finns så klart fler saker. Man måste framförallt bestämma sig för att det ska ske en förändring, att sätta mål och se till att uppnå dem.  

Vad skulle företag kunna göra för att förbättra jämställdheten? Min hypotes är att det bara är den som har makt som kan förändra, det vill säga de som sitter på ledningsnivå. Man måste öka kunskapen och medvetenheten där och sen sprida den i leden nedåt. Och att inte följa företagets värderingar måste få konsekvenser. Exempelvis sa företaget Connecta åt sina chefer att läsa boken ”Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra” och ta ställning för eller emot. Det var bara två som inte läste boken. Saab Aerospace har jobbat länge med att få in kvinnor underifrån. De jobbar med mentorprogram och att förändra den informella informationsstrukturen, vilket har gjort att flera viktiga saker kommit fram som inte skulle ha gjort det annars – och att en del chefer som inte jobbade på ett jämställt sätt har fått gå.  

Varför ska företag satsa på jämställdhet? Å ena sidan är budgeten väldigt slimmad nu i och med lågkonjunkturen, å andra sidan kommer vi få chefsbrist då alla 40-talister slutar. Och då kommer 80-talisterna in som har helt andra krav och idéer. Då måste man som företag passa på, och inte tappa kvinnorna och deras kompetens. En Wallstreet-studie visade att killarna stannade kvar medan kvinnorna flyttade på sig oftare, och då tog de ofta med sig många av kunderna. Killarna hade varit upptagna av maktspelet och det inre nätverkandet medan kvinnorna inte fått vara med i det och i stället nätverkat utåt.  

Hur viktigt är det att kvinnor sitter med i bolagsstyrelser? Det är så klart jätteviktigt, på många olika sätt – och alltid en viktig symbol- och demokratifråga. Det är viktigt att kvinnor har tillträde till där de viktiga besluten tas, att de finns där makten finns.  

En kommentar på en artikel om Styrelsekraftprogrammet var – ”Var vänder jag mig för att få statens hjälp att komma in i styrelserummen? Nej nej, jag diskrimineras och får inte samma hjälp enbart pga att jag är man. Jämställdhet, pyttsan.” – vad svarar man på det? De flesta män upplever inte att de har mer makt än kvinnor. Men faktum är att män och kvinnor som grupp skiljer sig åt. Män som grupp har otroligt mycket mer makt och pengar. Bara det att kvinnor får 1 500 kronor mindre i ingångslön än män. Det är svårt att se normen när man själv är den.