Kreativiteten stimuleras på NetEnt
25 Nov 2015 kl: 00:00

Kreativiteten stimuleras på NetEnt

Anna Larsen är Project Delivery Manager och ansvarar för att leverera företagets produktutvecklingsprojekt. NetEnt är ett snabbväxande bolag som aktivt jobbar för att ta tillvara medarbetarnas idéer och erfarenheter. Varje år anordnas innovationsveckan som stimulerar kreativiteten och leder till att nya idéer föds.

Berätta om er ledarskapsfilosofi!
– Vi tror på medarbetare som själva tar initiativ och bidrar med idéer och jag som chef har en coachande roll där jag stöttar individen. På NetEnt finns det ett engagemang och en hög aktivitets- och energinivå som smittar av sig. Det är individer som vill göra skillnad och ha kul på jobbet som arbetar här och som skapar miljön.

”Har man engagemang får man utrymme att växa’’

Vad gör ni för att stimulera medarbetarnas kreativitet?
– Vi tittar kontinuerligt på vad vi gjorde bra och vad som kan göras bättre och uppmuntrar medarbetarna att komma med förslag på lösningar. En vecka om året har vi Innovation week, en vecka fylld av kreativitet, föreläsningar och workshops där medarbetarna jobbar fram nya idéer tillsammans. Under Innovation week har vi en tävling där alla som vill lägger fram sina idéer för att få möjlighet till finansiering, lite som tv-programmet Draknästet. En handfull förslag väljs ut och grupperna som lämnat förslagen får presentera sina idéer inför en jury. En vinnare utses och vinsten är en resa till Las Vegas plus att gruppen får möjlighet att realisera förslaget. Nu har vi även en 24-timmars-happening, NetEntX, som är en mindre variant av Innovation week. Under ett dygn får de medarbetare som vill jobba med en idé som man inte annars har tid med. Det är mycket populärt och cheferna hejar på initiativet.

Hur arbetar ni med att utveckla era medarbetare?
– Vi tror på att lära genom att göra och alla som börjar hos oss får en bra introduktionsutbildning. Har man engagemang får man utrymme att växa. Vill man bli projektledare kan man exempelvis exponera sig för kunskapen genom att delta i ett projekt eller följa en projektledare i en vecka. En av våra medarbetare såg att NetEnt kunde bli bättre på utbildning och nu har hon en roll, som hon själv skapat, där hon håller ihop våra utbildningar. Vi har även ett ambassadörsprogram som innebär att vi väljer ut personer till kulturbärare som tränas i presentationsteknik, på så sätt sprider de sitt engagemang och kunnande vidare i företaget.