19 Dec 2008 kl: 00:00

Konsten att söka Riskkapital

Idé

– Beskriv din idé (problemområde).

– Vilka fördelar har den och för vem?

– Vilka svagheter har idén?

Marknad/Omvärld

– Vilka är dina kunder?

– Vilka behov löser produkten/idén?

– Vad har den för marknads potential?

– Vad finns det för nuvarande produkter som löser samma problem?

– Hur har du tänkt dig att marknadsföra idén? Hur hittar köpare produkten och förstår dess fördelar?

Tidigare erfarenheter/bakgrund

– Vad har du för bakgrund och erfarenhet?

– Kan du använda dessa i projektet?

– Har du några tidigare (personliga eller arbetsrelaterade) kontakter/nätverk som du skulle kunna använda i projekt? Lista gärna upp dem och tänk igenom hur du skulle kunna använda dem.

– Har du några marknadskanaler som du skulle kunna använda, exempelvis eventuella distributörer eller grossister som du har haft kontakt med?

Material

– Har du något presentationsmaterial om ditt projekt; t.ex. text-, bildmaterial och prototyp?

Mål

– Har du funderat över vad ditt mål är med idén?

– Vilken är din roll i projektet?

– Vilka behöver du samarbeta med för att nå ditt mål?

– Vad finns det för produktionsmöjligheter?

– Formulera vilka delar du behöver hjälp med?

Tid/planering

– Var befinner sig projektet/bolaget när man gör exit efter två år?

– Vilka steg ligger däremellan?

Källa: Metro.se