1 Mar 2008 kl: 00:00

Komma ut på jobbet

Datajätten IBM har alltid legat i framkant när det gäller mångfaldsfrågor. Redan 1914 anställde man en handikappad person, 1935 värvade man kvinnor på högre poster och 1946 började de första svarta cheferna på företaget. Sedan tio år innefattar mångfaldsarbetet även homo-, bisexuella och transpersoner (HBT) och för tre år sedan anställdes Brad Salavich för att jobba globalt med frågorna.

Drivkraften bakom arbetet är främst affärsmässig. I dag har IBM över 300 000 anställda i 79 länder och tanken är att variationen hos kunderna även ska återspegla sig hos företagets anställda.

– Det här handlar om affärer. Vi vill vara ett företag som alla vill jobba på och handla av, det vinner vi många affärsmässiga fördelar på. Genom att öka välmåendet hos de anställda ökar produktionen och personalen stannar kvar. Det innebär att vi inte behöver lägga pengar på att anställa och lära upp nya personer. Om våra anställda trivs märks det bland kunderna, det innebär i sin tur att de handlar mer och är lojalare, säger Brad Salavich. När IBM började sitt arbete med att uppmärksamma HBT-personer hade man inga öppet homosexuella personer på höga positioner. I dag har 35 chefer runt om i världen klivit ut ur garderoben.

– Vi vill känna oss välkomnade och uppskattade på jobbet, inte behöva ljuga och bedra för att accepteras. Genom att kunna vara oss själva presterar vi dessutom mycket bättre, säger Brad Salavich.

Han uppmanar homo- och bisexuella på IBM att starta samtalsgrupper, där de kan diskutera och mötas. Han har dessutom anordnat omvända mentorprogram där en HBT person får i uppgift att coacha en chef.

Men IBM:s globala arbete för mångfald försvåras betydligt av att de i många länder är tabu att vara gay. På sådana platser kan internet fungera som ett andningshål.

– En av våra anställda i Japan hade aldrig berättat för någon på jobbet om sin sexuella läggning. Men genom IBM:s virtuella program har han fått kontakt och kunnat prata med andra i samma sits.

Värst är situationen för IBM:s anställda i de länder där det är olagligt eller till och med belagt med dödsstraff att vara homosexuell. I exempelvis Indien finns det fortfarande en sodomilag som hindrar människor att öppet visa sin sexuella läggning.

– Vi uppmanar ingen att bryta lagar, men det förs ständiga diskussioner med regeringarna. Indiens regering diskuterar internt en uppluckring av lagen, för att man ska kunna upplysa om säkert sex. Just nu pågår det en enorm hiv-epidemi i landet. Som det är i dag måste vi anställa två personer om vi behöver en, för att så många dör av aids.