Koll på anställningsformen?
14 Jan 2010 kl: 00:00

Koll på anställningsformen?

På väg ut i arbetslivet eller kanske ett sommarjobb på gång? Se till att du vet vad anställningsformen i ditt avtal innebär innan du skriver på.

Tillsvidareanställning
och det lite vardagligare uttrycket ”fast anställning” är samma sak. Anställningen varar tills du eller din arbetsgivare säger upp dig.

Tidsbegränsad anställning
upphör när den avtalade tiden har gått ut eller ett speciellt arbete är utfört. Det måste alltid framgå av ett skriftligt avtal att anställningen är tidsbegränsad när du anställs. Arbetsgivaren kan inte påstå det i efterhand. Exempel på vanliga tidsbegränsade anställningar är projektanställning, vikariat och visstidsanställning. Om du sedan är visstidsanställd hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år eller som vikarie i 24 månader under en femårsperiod övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Provanställning
ska efter prövotiden, som får vara högst sex månader, övergå i en tillsvidareanställning. Om provanställningen avbryts innan de sex månaderna har gått eller om den inte ska övergå i en tillsvidareanställning måste du som arbetstagare få veta det minst två veckor i förväg. Du kan inte bli provanställd flera gånger hos samma arbetsgivare för liknande tjänster.

Timanställning
är ingen anställningsform, det betyder bara att du som anställd får betalt per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.