Jörgen pendlar över Öresundsbron till jobbet
23 Mar 2009 kl: 00:00

Jörgen pendlar över Öresundsbron till jobbet

Enligt danska civilekonomförbundet anställer danska arbetsgivare lika gärna svenska ekonomer som danska. Att svenskar jobbar i Danmark är så pass vanligt att förbundet håller kurser i danska arbetsvillkor på Ekonomihögskolan i Lund.

Jörgen Erlingsson hörde vid sin utbildnings slut av sig till en bank i Köpenhamn. En kontakt hade nämnt hans namn där och fått positiv respons. Ett tremånaderskontrakt senare fick han fast anställning på HSH Nordbank – hemma men ändå utomlands.

Hur var det i början?
 – Det kändes väldigt internationellt. Kollegorna kommer från Kina, Bulgarien, Frankrike och Tyskland och engelska är koncernspråket. Vi som kommer från Sverige har bra rykte i Danmark, tycker jag. Vi anses kunniga och välutbildade.

Nu har Jörgen Erlingsson hunnit jobba i Köpenhamn i drygt fyra år. Det hörs att han har influerats av danskan. Flera gånger när han tycker något säger han ”jag vill mena”. Det låter trivsamt.

Känns det som att du jobbar utomlands?
– Ja, det är en helt annan puls här med ett väldigt internationellt klimat
.

Jobbet som projektanalytiker är en stor anledning för honom att arbeta i Danmark. Tillsammans med en kundansvarig förhandlar Jörgen Erlingsson med kunder, bedömer kreditvärdigheten, strukturerar finansieringen och beskriver på ett nyanserat sätt företaget för bankens kreditkommitté.

– Sådana jobb finns inte i Skåne, eller bara ett väldigt begränsat antal tjänster. De här väldigt stora affärerna går till större kontor och banker. Den senaste affären vi jobbade med handlade om runt en miljard euro.

Tänker du stanna i Danmark?
– Ja, jag har inga andra planer. Först och främst är det svårt att få ett likvärdigt jobb på en bank i Malmö, men jag kan tänka mig att arbeta på finansfunktionen på något större bolag i Sverige. Sekundärt är att det är bättre betalt i Danmark, åtminstone jämfört med Malmö. Ingen större längtan till svenskt arbetsliv alltså, men väl till kortare restid.

– Det tar en timme från dörr till dörr, och ibland är tågen försenade eller inställda. I jobbet ingår att hålla sig a jour med vad som står i tidningarna, så jag passar på att läsa mycket affärstidningar under tiden.

Några kulturkrockar?
– Jag kan tycka att det går lite mer omständligt till här rent affärsmässigt. I inledningen av en förhandling säger dansken inte riktigt vad han eller hon vill, utan ligger lite lågt. Men i slutänden blir det som dansken vill. Svenskar är lite mer rakt på sak, tror jag.

– Annars tycker jag att danskar och svenskar tycker och är ganska lika. Som svensk kan man vara som man är här.

Brukar du och kompisarna jämföra arbetslivet i Danmark och Sverige?
– Nej, företaget har exempelvis kontor även i Stockholm och man märker inga större skillnader. Och det är som en av mina föreläsare sa: ”Jag har mer gemensamt med en ekonom i Uganda än en teknolog från Lund”.

SPRÅKFÖRBISTRING
Språkkunskaper är alltid bra att ha som utlänning. Om danska inte är arbetsspråket behöver man ändå kunna förstå det för den sociala biten på jobbet. Vissa ord och uttryck är bra att ha koll på. När den danska kollegan säger ”det har gått kuk i systemet” betyder det att något har gått fel eller inte fungerar. Ingen bra anledning att börja prata om underliv i största allmänhet, alltså. En ekonom i Danmark bör dessutom kunna räkna på danska. Inte det lättaste …

MER OM JÖRGEN
Namn
: Jörgen Erlingsson.
Ålder: 27 år.
Bor: I Malmö.
Jobbar: Som projektanalytiker, Leveraged Finance på HSH Nordbank AG, Copenhagen
Bransch, Köpenhamn.
Utbildning: Internationella ekonomprogrammet i Kristianstad, varav en termin i tyska Wiesbaden. Magisteruppsats i Lund, plus kurs i International Finance. Examensår 2001.
Läser gärna på Öresundståget: Dagens Industri, Financial Times eller en bra bok.