”JM vill vara en hållbar samhällsbyggare”
25 Maj 2017 kl: 00:00

”JM vill vara en hållbar samhällsbyggare”

Tidigare var Julia Kågström konsult med uppdrag inom beställarledet för olika byggherrar. Hon är urtypen för en projektledare – älskar att vara spindeln i nätet som ser till att alla olika delar hålls ihop och funkar, från början till slut.

– I ett projekt är det många olika kompetenser som ska bidra med sin del. Jag gillar utmaningen i att skapa möjligheter för alla projektdeltagare att fokusera på just sin del, men även lyfta blicken och se helheten, säger Julia Kågström.

Hon var nyfiken på JM som arbetsgivare eftersom hon visste att de inte bara bygger bostäder, utan även arbetar med hållbarhetsfrågor och ett starkt kundfokus. Att söka jobb där som projektledare kändes därför helt självklart.

– Det är ett otroligt roligt jobb där man får vara med i en lång process från start till mål! Vi jobbar fram detaljplaner och projektutvecklar dem tillsammans med kommuner, projekterar och bygger parallellt med att vi ständigt följer upp mot det tänkta slutresultatet. Eftersom JM även förvaltar hyresfastigheterna i egen regi, skapar det ett långsiktigt perspektiv. Det är extremt utvecklande för en projektledare som mig där helheten är så central.

Att JM har fokus på samhällsutveckling är viktigt för Julia. Hon vill känna att hon är med och bidrar till något större. Bostäderna ska generera såväl social som miljömässig hållbarhet, och även inbegripa själva bostadsområdet. Hon nämner Dalénum på Lidingö som exempel.

– Där har vi byggt både hyres-, ägande- och bostadsrätter, äldreboende samt kommersiella lokaler. JM har lagt ner mycket kraft på att utveckla ett trivsamt bostadsområde genom att titta på vad kunderna efterfrågar. Dessutom jobbar vi ständigt med att minimera miljöpåverkan även i själva byggprocessen.

Att knyta ihop alla aspekter av det man sysslar med är JM:s framgångsfaktor menar Julia. Det i sin tur skapar en väldigt bra företagskultur:

– Vi spelar på samma spelplan och har samma mål – oavsett kompetens. Då blir ju jobbet så mycket roligare!