JM ökar andelen kvinnliga hantverkare
16 Maj 2018 kl: 00:00

JM ökar andelen kvinnliga hantverkare

Av 2 500 anställda på JM är 34 procent av tjänstemännen kvinnor. Motsvarande siffra bland hantverkarna är dock bara två procent.
– Vi missar med andra ord en stor del av den kompetens som finns. Därför är vår målsättning att till år 2030 attrahera minst 20 procent kvinnliga hantverkare, säger Johan Skoglund, vd och koncernchef på JM.

För att byggbolaget ska kunna uppnå målet med en jämnare könsfördelning inom alla led i organisationen krävs ett operativt arbete på flera plan. I höst startar JM för andra året i rad ett Traditionellt lärlingsprogram för kvinnor, som vill utbilda sig till hantverkare – en insats för att attrahera kvinnor som traditionellt sett inte sökt sig till branschen.
– Flera kvinnor, som till exempel arbetat inom vården eller restaurangbranschen, har valt att skola om sig via vårt lärlingsprogram och känner att de hittat rätt. Det är bättre betalt och de behöver inte arbeta på kvällar och helger. Vi kan hitta många nya medarbetare om vi bara tänker lite utanför boxen, säger Johan Skoglund.

”Flera kvinnor som har valt att skola om sig via vårt lärlingsprogram känner att de hittat rätt.”

Att byggbranschen är en av Sveriges minst jämställda branscher är ingen nyhet. I kölvattnet av #metoo-uppropet för kvinnor i byggbranschen, under namnet #sistaspikenikistan, har JM tillsammans med några av Sveriges tyngsta aktörer inom samhällsbyggnad undertecknat en avsiktsförklaring på Regeringskansliet. Den ska arbeta mot kränkningar och övergrepp inom byggbranschen.
– En homogen arbetsgrupp med en majoritet av män föder ofta en machokultur och en jargong som vi måste förändra. Vi arbetar hela tiden för att förbättra vår företagskultur och skapa ett inkluderande arbetsklimat. Det är en ständig process, säger Johan Skoglund och tillägger:
– Det handlar också om att jag som vd är medveten och en förebild i mitt ledarskap. Att jag tänker på vad jag säger och hur det påverkar andra, och att jag uppträder respektfullt och schysst. Att vara snäll är helt klart en underskattad egenskap!

Som kvinna i ett mansdominerat yrke är det lätt att känna sig ensam. Därför ställer JM höga krav på att bolagets medarbetare ska få nya kollegor att känna sig hundra procent välkomna.
– Det är också viktigt att ha en stor öppenhet – att våra anställda känner att de kan säga ifrån om någon säger eller gör något som upplevs som kränkande. Vi ska våga prata om det som är jobbigt i våra vardagssamtal. Vår målsättning är att alla medarbetare
ska känna sig trygga och respekterade. När vi lyckas med det ser vi också att vi får de bästa resultaten, och det största medarbetarengagemanget i branschen, avslutar Johan Skoglund.