15 Maj 2008 kl: 00:00

Jennie kan konsten att övertyga

‘———————————————————————-

Shortcuts nya expert heter Jennie Gotsis. Jennie är coach inom retorik och kommunikation, och kan vara ditt kreativa bollplank i frågor som rör införsäljning, kommunikation och presentation.

– Det som gör retorik värt att ta på allvar är att det är en metod för att åstadkomma mottagaranpassad kommunikation oavsett situation. Att träna dig retoriskt gör dig beredd även när du inte är förberedd, säger Jennie.

 

En misslyckad intervju ledde Jennie till retoriken

Efter en misslyckad intervju med en mediatränad Mona Sahlin bestämde sig Jennie för att lära sig mer om retorik.

– Jag var övertygad om att jag hade fått ett unikt material tills jag lyssnade igenom det. Då insåg jag att jag hade blivit förförd av värdeladdade ord, vaga begrepp och mångtydiga fraser, och det fanns ingenting att skriva om intervjun med Mona, berättar Jennie.

I dag är Jennie utbildad retoriker från Södertörns Högskola och jobbar sedan fem år med att coacha, utbilda och göra kommunikationsanalyser inom ämnet. Hon har dessutom tolv års erfarenhet av kommunikation i alla dess former.

 

Hur bygger jag upp ett argumenterande tal?

– Börja med en intresseväckare som inledning. En personlig upplevelse, ett citat eller en passande metafor. Skapa därefter vi-känsla genom att presentera en bakgrundsbild och en anledning till varför du talar. Inga nya fakta utan åhöraren ska känna igen sig och förstå problemet. Nu kan du lägga fram ditt förslag. Det ska vara kort, koncist och inte kunna missförstås. Nu vill åhörarna veta varför de ska anta ditt förslag. Ha max tre argument och lägg det starkaste sist, det är det som åhörarna tar med sig. Sammanfatta därefter kort vad dina argument gick ut på och avsluta med en handlingsuppmaning eller något som talar till folks känslor. Se till att dina åhörares sista gester är ivriga nickanden, tipsar Jennie.

 

Ge exempel på riktigt duktiga talare…

– Det finns många lysande talare, både samtida och historiska. En talare som är aktuell just nu är Barack Obama. Han har en sällsynt förmåga att skapa vi-känsla, vilket kommer till uttryck i uttalanden som bland annat ”we are one nation, we are one people and our time for change has come”. Oavsett om han går till historien som USAs nästa president så kommer vi att höra mer om, och framför allt av, honom framöver, säger Jennie.

 

Vilka är dina personliga knep för att övertyga?

– Övertygelse bygger på trovärdighet, och det bästa sättet att bygga trovärdighet är att leva som man lär och bete sig mot andra som man vill bli bemött själv. Den du är talar alltid högre än det du säger och det är därför viktigt att ord och handling går hand i hand. I vår kultur är också stadig ögonkontakt ett tecken på trovärdighet, avslutar hon.

Tack Jennie! Jag är övertygad om att vi kommer att ha nytta av din kompetens på Shortcut!