”Jag ville vara med i hetluften och styra upp saker”
8 Okt 2015 kl: 00:00

”Jag ville vara med i hetluften och styra upp saker”

Sara Högström och Emelie Dahlén har under åren på Infranord arbetat inom många olika områden och menar att befordran till platschef var ett naturligt nästa steg i karriären. De beskriver ett företag som jobbar för mångfald i en annars ganska mansdominerad bransch.

Hur blev ni intresserade av ledarskap?
Sara: – Jag har alltid tyckt att det är utvecklande att kunna vara med och påverka. Att få medarbetarna engagerade för att jobba åt samma mål. När jag blev platschef fick jag chansen att påverka det på ett helt annat sätt.
Emelie: – Jag insåg att jag ofta hade svårt att vara tyst, ville vara med i hetluften och styra upp saker. Som chef får man just den möjligheten och en övergripande bild av verksamheten.

Vilka utmaningar ställs ni inför?
Emelie: – Infranord är en tekniskt komplex verksamhet, vi har många olika teknikinriktningar så ibland kan det vara svårt att som chef förstå alla delar. Våra medarbetare ställs inför olika problem beroende på deras arbetsuppgifter, därför måste vi leda både på ett övergripande och individanpassat sätt.
Sara: – Att få igenom förändringar och att få medarbetarna att tycka att förändringar är något positivt kan vara en utmaning. Trots att vi är olika med olika synsätt så tycker jag att vi bemöts på samma sätt här. I vår region har det varit stor spridning på ålder och kön bland chefer, det tror jag är bra och stimulerande för alla, det behövs en bra mix.

Har ni några tips till andra unga chefer?
Emelie: – Hitta en balans mellan jobb och privatliv, ingen kommer att tacka dig när du går in i väggen. Hitta en arbetsnivå där du mår bra. Det är lätt att som ung vilja prestera mer än vad som är hälsosamt, men man blir inte en bättre chef av att inte ha ett liv vid sidan av jobbet. Och ställ inte för höga krav på dig själv. Man behöver inte gå direkt från skolan och förvänta sig att bli vd direkt, det är faktiskt väldigt lärorikt att jobba sig uppåt.
Sara: – Lita på dina medarbetare och få dem att vara delaktiga. Jag tror att det är viktigt att inte tro att man alltid ska lösa allting själv, ta hjälp av medarbetare och få dem mer engagerade så att de också utvecklas. Men våga också att gå utanför trygghetszonen – man klarar ofta mer än man tror.