”Jag litar på magkänslan”
7 Aug 2014 kl: 00:00

”Jag litar på magkänslan”

”Går det att förändra människors beteenden och därmed öka deras välbefinnande genom mobiltelefonen? Mitt svar är ja. Många tror att psykologi bara är begränsad till forskning och terapirum. Men psykologi är mycket mer än så. Det handlar bara om att marknadsföra den på rätt sätt. Genom att korsa två vitt skilda ämnen som ekonomi och psykologi kan jag sprida kunskap på ett mer lättillgängligt sätt och bidra med verktyg som kan öka livskvaliteten hos andra.

Egentligen är j
ag ganska spontan. Jag litar på magkänslan. När jag var yngre spelade jag fotboll och bandy på rätt hög nivå. En del av drivet kommer nog därifrån. Genom att göra saker jag tycker är spännande kan jag hålla många projekt igång samtidigt. Jag började på psykologprogrammet efter en kortare tids resor och jobb i hemstaden Eskilstuna. Utbildningen kändes snart ganska snäv. Mycket fokus låg på kliniskt arbete. För att få en bredare bas och kunna göra psykologin tillgänglig för fler började jag läsa ekonomi parallellt på Handels i Göteborg. Det visade sig vara en lyckad kombination. Ekonomin gav ett brett perspektiv och konkreta verktyg för att senare kunna starta företag och tänka i mer generella termer.

Korsbefruktningen av ämnena
ledde även till uppstarten av Psykologifabriken och senare mobilapplikationen Viary som också blev mitt examensarbete. Viary är ett verktyg som ska underlätta beteendeförändring och få användaren att känna ökad tillfredsställelse med sig själv. Applikationen säljer vi till bland annat företag för organisationsutveckling genom nya bolaget Hoa’s tool shop.

Som företagare måste man vara social och kunna möta många olika människor. Det är samtidigt den roligaste biten. Många av dem jag jobbar med är mina vänner. Att få jobba med duktiga människor och göra så olika saker som är viktiga betyder mycket. En av försökspersonerna i min studie för examensarbetet mejlade mig personligen och skrev att Viary hade gjort att hon kände sig mer nöjd med sig själv och det hon gör än innan. Det kändes fantastiskt! Att skapa nya idéer handlar till stor del om att hitta nya kopplingar. Man tar två befintliga saker och gör något nytt. Då kan man verkligen vara kreativ.

Förutom arbetet med Hoa’s tool shop och utvecklingen av Viary är jag även en av drivkrafterna bakom Studio dicore, ett kulturprojekt där jag tillsammans med två kollegor arrangerar evenemang som utställningar, klubbkvällar och modevisningar i Stockholm och Uppsala. Ett tag var jag även projektledare för kårens läxläsningsprojekt. Projektet syftade till att öka mångfalden på Uppsala universitet genom att skapa en plattform för möten mellan universitetsstudenter och ungdomar med utländsk bakgrund. Det blev väldigt lyckat.

I framtiden hoppas
jag få fortsätta att göra inspirerande saker som kan hjälpa andra. Förhoppningsvis kan vi få ut applikationen till fler kunder och marknadsföra den till en större krets. Vad som händer sedan får stå osagt. Jag tror på att undvika utstakade mål och i stället följa känslan. Det har visat sig fungera väldigt bra hittills.”