”Jag har stor frihet att själv driva min karriär framåt”
7 Aug 2017 kl: 00:00

”Jag har stor frihet att själv driva min karriär framåt”

Efter sin examen i miljövetenskap från Göteborgs universitet sökte sig Caroline först till ett mindre konsultföretag men kände efter ett tag att hon längtade efter fler utmaningar i form av större projekt och kunder. Något som ledde till att hon för drygt ett år sedan började på Pöyry.

– Jag ville få mer ansvar i konsultrollen, vilket jag snabbt fick här. Jag fick möjligheten att tidigt vara inblandad i de olika skeendena i ett projekt och kan innebära allt från att sköta kontakten med kund till att ta fram kartor och material eller kommunicera ut information till allmänheten, säger hon och tillägger:

– Jag har även aktivt fått delta i säljarbetet på avdelningen och jobbat med anbud för att vinna nya uppdrag. Det är kul att få stor frihet att själv driva sin karriär framåt.

Berätta om din roll!

– Som miljökonsult på Pöyry arbetar jag med miljö- och tillståndsfrågor i tidiga skeenden. Om en kund ska bygga en kraftledning till exempel, är vi vanligtvis med och stöttar under hela tillståndsprocessen. Det handlar om allt från att ha samråd med allmänheten till att beställa specialistutredningar och ta fram en fullständig tillståndsansökan.

”Vi har väldigt bred kompetens inom energi, industri och infrastruktur.”

Vad har du fått jobba med för projekt hittills?

– Vanligtvis har jag fyra till fem projekt igång samtidigt som kan befinna sig i lite olika faser. Jag har bland annat jobbat med ett större vindkraftsprojekt, där vi från Pöyry varit med från ett väldigt tidigt skede och hjälpt kunden under hela tillståndsprocessen som pågått under ett par år. Vi har deltagit under samrådsprocess med beslut av avgränsning av område samt tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning.  Annars jobbar jag mycket med tillstånd  för kraftledningsprojekt, vilket är ett av våra huvudfokus på miljöavdelningen.

Hur är det att jobba för Pöyry?

– Som företag har vi väldigt stor kompetens inom energi, industri och infrastruktur så det är väldigt roligt att vara del av Pöyry ur ett större globalt perspektiv. Vi har god kontakt med andra avdelningar som jobbar med senare skeenden i projekten och knyter ihop våra kompetenser utifrån vad kunden efterfrågar. På miljöavdelningen jobbar vi främst i Sverige mot svensk miljölagstiftning men det finns även goda utlandsmöjligheter inom bolaget om man är sugen på det.

Berätta om ett tillfälle då du känt dig stolt över din insats på jobbet!

– I våras jobbade jag och en kollega med ett stort anbud mot Svenska kraftnät, som vi sedan också vann! Det var extra kul eftersom det var ett så pass stort uppdrag där det var mycket arbete med att välja ut lämpliga konsulter och att presentera en projektplan. I projekt kan jag bli väldigt stolt när vi har levererat en miljökonsekvensbeskrivning eller liknande och sedan fått bra feedback från kunden eller prövningsmyndigheten.