”Jag har besökt New York, Amsterdam och London”
9 Nov 2015 kl: 00:00

”Jag har besökt New York, Amsterdam och London”

Utbytesterminer i Schweiz och Singapore samt studentprojekt i Kina och Japan. Redan under ekonomutbildningen på Handels-högskolan i Stockholm fick Wing Sze Huynh en global utblick. När det var dags att ta klivet ut i arbetslivet lockade de internationella möjligheterna på SEB, Nordens ledande affärsbank.

Hur såg ditt traineeår ut?
– Det har varit ett fantastiskt år med mycket nya erfarenheter och ett breddat nätverk. Jag rekryterades som trainee i rollen som investeringsanalytiker inom Private Equity. I traineeprogrammet ingick utbildningsveckor där vi tränades i allt från förhandlings- och presentationsteknik till situationsbaserad problemlösning. Rota-tioner inom bankens olika verksamhetsdelar ingick också, från kortare studiebesök till längre praktikperioder. Även om traineeprogrammet har fasta ramar så finns stor individuell frihet, där du tillsammans med närmaste chef sätter upp en plan för traineeåret baserat på dina intressen och ambitioner.

Var det något som överraskade dig när du började på SEB?
– Som student hade jag bilden av bankvärlden som något konservativ och hierarkisk men det stämmer verkligen inte på SEB. Det är en öppen och välkomnande atmosfär där du uppmuntras till kunskapsdelning och samarbete över avdelningsgränserna. Som trainee är du i en unik position inom banken. Dörrarna står öppna och du får ta del av chefer och seniora kollegors lärdomar och erfarenheter.

Har SEB:s traineeprogram mött dina förväntningar?
– Absolut, jag lockades till traineeprogrammet på grund av de internationella möjligheterna och jobbar nu i ett globalt team, vilket innebär en del resor. Jag har bland annat besökt våra partners i New York och Amsterdam. Under mitt traineeår tillbringade jag en längre period på vårt London-kontor för att lära mig mer om bankens verksamhet utanför Norden.

Vad gör du i dag?
– Mitt team investerar inom Private Equity-industrin för institutionella kunders räkning. Som investeringsanalytiker ansvarar jag för grundanalyser av bolag, såväl i Norden som globalt, som senare blir beslutsunderlag för investeringar. I min roll ingår allt från att granska bolagens finansiella siffror till att intervjua ledningen och styrelsen.