”Jag är bra på att bygga upp förtroende hos både kunder och medarbetare”
17 Maj 2016 kl: 00:00

”Jag är bra på att bygga upp förtroende hos både kunder och medarbetare”

Midroc erbjuder ett brett spann av tjänster inom olika områden – från fastighet och bygg till energi och industri. I februari i år bjöd Sara Davidsson kollegorna på tårta, eftersom hon firade tio år som anställd. Med titeln ”affärsområdeschef energi industri väst” ansvarar hon för drygt 40 konsulter. Dessutom är hon med i företagets ledningsgrupp.

Berätta om din roll inom företaget!
– Jag är affärsområdeschef för Midrocs konsultverksamhet i Göteborg. Det innebär att jag, tillsammans med bolagets andra affärschefer, marknadsför och leder säljarbetet med att få in nya spännande uppdrag. Utöver det ansvarar jag för rekryteringen av nya konsulter i Västsverige och jag ska se till att det blir en bra balans mellan resurser och kompetens. Man kan säga att jag lägger ett pussel där jag matchar kundernas behov med personalens kompetens.

Hur hamnade du på din nuvarande position?
– Jag blev tillfrågad och tänkte varför inte? Jag hade tidigare erfarenhet av en del av mina nuvarande arbetsuppgifter och kände att jag hade medarbetarnas förtroende. Jag har haft olika chefspositioner inom företaget sedan fem år tillbaka och känner medarbetarna väl.

”Jag matchar kundbehov med medarbetarkompetens.”

Berätta om något du är stolt över!
– De långa kundrelationer jag har byggt upp under årens lopp. De äldsta kundkontakterna har jag sedan 16 år tillbaka då jag var konsult inom ett annat bolag. Jag anser att jag är bra på att bygga upp förtroende hos såväl kunder som medarbetare. Mycket av det tror jag bottnar i att jag levererar det jag lovar och håller mitt ord. Både i min tidigare konsultroll och nu som chef.

Hur jobbar Midroc att lyfta fram kvinnligt ledarskap?
– Jag upplever att vår vd arbetar aktivt med de här frågorna. Det återspeglas bland annat i ledningsgruppen där det nu är en jämn könsfördelning. En annan sak är att kvinnor i den här branschen, som fortfarande är mansdominerad, ofta har supportfunktioner. På Midroc har vi på några år märkbart ökat andelen kvinnliga chefer och vi arbetar aktivt med att få in ännu fler. Vi har också ett nätverk; Q-roc, startat av och för kvinnliga medarbetare. Syftet är att stimulera, inspirera, stötta och uppmuntra och att ge kvinnor inom organisationen goda möjligheter att utbyta erfarenheter.

Varför ska man som nyexaminerad söka sig till Midroc?
– Jag upplever Midroc som en arbetsplats för stora möjligheter. Men att göra karriär behöver ju inte innebära en chefsposition. Det viktiga är att visa att man är intresserad av att utvecklas, då får man chansen. Jag hade exempelvis uppdrag för koncernledningen innan jag blev chef.