1 Mar 2008 kl: 00:00

Invandrarkvinnor har högre sjukfrånvaro

I debatten har det sagts att det i vissa kulturer är mer vanligt att sjukskriva sig, att en del invandrare är lata och utnyttjar systemet. Så är det inte. Ohälsa är i högsta grad en klassfråga, säger doktoranden Sharareh Akhavan som skrivit avhandlingen.

Många invandrarkvinnor arbetar inom låglöneyrken med små möjligheter att byta jobb eller vidareutbilda sig. Dessutom visar avhandlingen att arbetslösa invandrarkvinnor har sämre hälsa än invandrarmän i samma situation.

– Under de första tio åren i Sverige kan många övervinna hälsofaktorer som traumatiska händelser eller våld i hemmet. Men fortfarande efter tjugo år upplever de problem på arbetsmarknaden, har otrygga anställningar och känner sig diskriminerade.

Dessutom visar forskning att etnisk diskriminering kan påverka människors hälsa negativt. Sharareh Akhavan påpekar att många invandrare efter några år i Sverige tar till olika strategier för att hantera diskriminering – vissa accepterar att de anses mindre värda medan andra kämpar emot.