1 Mar 2008 kl: 00:00

Invadörer tvingar branscher till förändring

Många innovatörer inför tekniska förändringar baserade på forskning. Men invadörerna är en form av starka entreprenörer som förändrar med nya tankar och tillvägagångssätt, och tvingar ofta hela branscher att utvecklas.

– Som när Kamprad gick in i möbelindustrin med helt nya idéer. Eller Ryan Air som kom in med ett helt nytt lågpriskoncept, som inget av de ledande flygbolagen hade innan, och sänkte priserna för konsumenterna, berättar Ulf Berggren fil. Dr. vid SMI (Strategic Management Institute) som tillsammans med fil. Dr Tommy Bergqvist skrivit rapporten.

– Det kan vara så att branscherna på något sätt förstelnat och invadörerna öppnar för nya affärsmöjligheter genom att införa förändringar, säger Ulf Berggren.

Invadörer är i högsta grad en positiv kraft berättar Ulf Berggren. Gamla branscher som har fastnat i ineffektiva mönster behöver förnyelse som de själva inte klarar att genomföra. De som redan är etablerade i branschen ser ofta invadörerna som ett hot och störande element.

– Men för kunderna är det bara positivt, det blir ökad konkurrens, skapar nya möjligheter och sänker ofta priserna, säger Ulf Berggren.