Internationella utmaningar som präglar svenska finansmarknaden
3 Dec 2014 kl: 00:00

Internationella utmaningar som präglar svenska finansmarknaden

De senaste åren har det hänt en hel del på Finansinspektionen – en del har att göra med oroligheterna som finanskrisen bjöd på. Till exempel har personalstyrkan vuxit sig dubbelt så stor, nu jobbar här närm­are 400 personer. Det har också bildats ett nytt område, Konsumentskydd, där frågor med kundskydd i fokus har samlats. Här är Åsa Thalén avdelningschef. När hon axlade rollen hade hon faktiskt slutat på Finansinspektionen drygt ett år tidigare, men kunde inte hålla sig från att komma tillbaka.

Vad har du jobbat med tidigare?
– Jag började på Aragon Fonder sedan gick jag vidare till Folksam Kapitalförvaltning där jag jobbade med Compliance och operativa risker innan jag började på Finansinspektionen. På Finansinspektionen stannade jag i över sju år. Men för två år sedan fick jag möjligheten att bli chef för en grupp på internrevisionen på Swedbank och det var en helt ny utmaning som jag ville ta mig an. Men så skedde förändringar på Finansinspektionen och i mina ögon var det inte mycket som kunde slå den chefsroll på tillsynsavdelningen som då dök upp.

Varför trivs du så bra på Finansinspektionen?
– Det är framför allt kulturen på FI. Det finns ett stort engagemang bland våra medarbetare att vara med och påverka frågor som berör finanssektorn. Och på tal om medarbetarna så sitter de på en otrolig kompetens som få andra arbetsplatser i branschen kan matcha.

Hur är du som chef?
– För mig är det viktigt att mina medarbetare får känna eget ansvar. Jag hoppas också att jag är en lyhörd chef som kan involvera medarbetarna och se om de känner sig överbelastade. Här på Finansinspektionen tar ju aldrig utmaningarna slut, och desto viktigare är det då att jag som chef ser till att man känner att det går att ha en sund balans mellan arbete och privatliv. Jag vill att de som jobbar hos mig ska jobba här länge, det blir svårt att uppfylla om de känner sig stressade och jobbar för många timmar om dygnet.

Hur ser du till att dina medarbetare utvecklas?
– Genom att de får ta sig an spännande arbetsuppgifter. Finansinspektionen jobbar allt mer internationellt och på EU-nivå. Dessa uppdrag går ofta inte till cheferna, utan till medarbetare.