”Ingenjörer och jurister samspelar och lär sig av varandra”
16 Sep 2016 kl: 00:00

”Ingenjörer och jurister samspelar och lär sig av varandra”

Rejlers är en nordisk koncern som erbjuder tekniska konsulttjänster och IT-lösningar till kunder inom områdena energi, infrastruktur, bygg och fastighet samt industri. Rejlers sätter samman konsulter med olika kompetenser som samverkar för att genomföra projekt, konsulter som inte endast utgörs av ingenjörer utan även medarbetare från andra kunskapsområden som jobbar nära ingenjörerna. En av dem är juristen Catrin Pastwa.

Berätta om din roll på Rejlers!

– Arbetet som jurist är väldigt varierande eftersom jag utför uppdrag både internt och direkt mot kund, och inom en rad olika juridiska områden: avtalsrätt, fastighetsrätt, entreprenadrätt, miljörätt med mera. Exempel på arbetsuppgifter är att upprätta och tolka avtal, driva tillståndsprocesser och jobba med förhandlingar i Hyres- och arrendenämnden. 

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att jag får ta mycket ansvar, vara kreativ och driva många ärenden själv – samtidigt som jag har bra bollplank i form av andra jurister och alla ingenjörer. Det känns väldigt unikt med Rejlers, att ingenjörer och jurister samspelar och lär sig av varandra i olika projekt.

Hur kan ett sådant projekt se ut?

– Jag jobbar inom ICT/Telekom och ett exempel på ett vanligt uppdrag är att vi ska flytta en befintlig telekomanläggning för att fastighetsägaren av en eller annan anledning inte kan ha kvar kunden där. Då ser jag till att det befintliga avtalet avslutas, att avtal skrivs med den nya fastighetsägaren samt att flyttkostnaderna fördelas rätt. Parallellt med det ser ingenjören över hur flytten ska gå till rent praktiskt, gör alla beräkningar och analyser, och vi har en väldigt nära kontakt under processen.

”All teknisk kompetens finns i huset”

Varför är samarbetet viktigt?

– Alla teknikprojekt är beroende av avtal, tillstånd eller bådadera. Ingenjörerna är oerhört duktiga på de tekniska delarna, men om det sker misstag under avtals- eller tillståndsprocessen kan det bli kostsamt för alla inblandade partner. Med mina juridiska kunskaper förebygger och förhindrar vi misstag. Samtidigt hade jag inte fixat mina uppgifter utan ingenjörernas kompetens.

– Om jag undrar något är det bara att knacka på hos en ingenjör som jag vet är kunnig inom det aktuella området. All tänkbar teknisk kompetens finns här i huset, så det är väldigt effektivt på alla sätt.

Vad mer kännetecknar Rejlers som arbetsgivare?

– Hälsa är en hjärtefråga för Rejlers, och ledningen är väldigt mån om att medarbetarna mår bra på alla sätt och vis. Jag skulle också säga att det är en väldigt platt organisation där det är nära mellan leden. Under min första vecka dök plötsligt vd:n Peter Rejler upp bakom en hylla och hälsade mig välkommen, vilket är ett exempel på detta. Trots att det är en stor organisation finns en väldigt bra sammanhållning.