”Ingen dag är den andra  lik på Deloitte”
29 Apr 2013 kl: 00:00

”Ingen dag är den andra lik på Deloitte”

SVERIGES BÄSTA ARBETSGIVARE Att tillbringa fem månader på kontoret i New York blir nästa utmaning för Petra Larsson, Senior Consultant inom Enterprise Risk Services på revisions- och konsultföretaget Deloitte. Lotta Wikström är partner på Deloitte och tycker att det är viktigt att utmana och utveckla nya medarbetare.

Deloitte är ett globalt affärsnätverk som erbjuder tjänster inom bland annat revision, redovisning, skatte­rådgivning, Business Consulting och riskhantering. Lotta Wikström är huvudansvarig för företagets tjänster inom Contract Risk and Compliance. Hennes jobb är bland annat att granska efterlevnad av avtal som klienterna har med externa parter, som kunder och leverantörer. Petra Larsson kom till Deloitte 2010 och jobbar bland annat med att granska licenser.

 

Vad är det bästa med era jobb?

Lotta: – Alla spännande uppdrag, klienter och utmaningar. Om man gillar variation är det här rätt ställe att skapa en karriär. Det är också kul att ingå i ett internationellt nätverk, och nästan dagligen ha kontakt med kollegor vid de drygt 700 Deloitte-kontoren runt om i världen.

Petra: – Jag håller med Lotta, dagarna är varierade och jag lär mig hela tiden genom att ställas inför olika uppgifter. Eftersom vi arbetar i team behöver jag inte lösa frågeställningar ensam. Kunskap delas generöst inom teamen och mellan olika nivåer i företaget.

 

Vilka utmaningar ställs ni inför?

Petra: – Det är viktigt att alltid ha varje individuell klients behov i fokus. Alla klienter är olika, så det gäller att hitta det arbetssätt som fungerar bäst. Det är också viktigt att använda tiden på bästa sätt, för oss och klienten.

 

Hur skapar ni sammanhållning mellan kollegorna?

Lotta: – Den kommer naturligt eftersom vi gör uppdragen i team, vilket gör att vi arbetar nära kollegor från andra affärs­områden och kontor. Sedan finns en mängd sociala aktiviteter som till exempel idrottsförening, konstförening och gemensamma pubar.

Petra: – Många som arbetar här har stark drivkraft, men är också sociala. Vi har kul både på jobbet och utanför.

 

Vad gör Deloitte för att ni ska trivas och utvecklas?

Petra: – Det är stort fokus på individuell utveckling och att nå de egna målen, samtidigt som vi har mycket eget ansvar. Juniora medarbetare har en mer senior medarbetare som mentor. Efter varje projekt har vi en utvärdering där vi diskuterar vad som har gått bra och dåligt. Det är bra att få veta konkret hur man presterar för att kunna utvecklas.

Lotta: – Vi tycker att det är viktigt att medarbetarna får utmaningar som passar dem, samtidigt som de ska ha en senior person att fråga som kan coacha och ge stöd. Att Petra åker till New York tror jag gynnar både hennes personliga utveckling och oss som företag.

Petra: – Jag ser verkligen fram emot min tid i New York och att få mer erfarenhet av att arbeta i ett annat land. Det är en av fördelarna med att jobba i en så global miljö som den på Deloitte.

 

Text: