1 Mar 2008 kl: 00:00

Informella nätverk ger jobb

För kvinnor som vill nå toppen gäller det att få tillgång till de informella nätverken, det är där de riktiga affärerna görs och rekryteringarna sker. Anledningen till att de manliga nätverken fungerar så mycket bättre än de kvinnliga är att männen har suttit på makten betydligt längre och att de gärna gör affärer och rekryterar personer som de kan identifiera sig med. Dessutom finns det en rad naturliga kontaktytor för maktens män som kvinnorna ofta är utestängda ifrån. Många viktiga diskussioner förs i bastun, på golfrundan eller jakten.

Robin Teigland är ekonomie doktor och forskar om informellt nätverksbyggande på Handelshögskolan i Stockholm. Hon har observerat hur många viktiga beslut tas i informella sammanhang.

– Jag har en väninna som arbetade på en investmentbank i New York. Hon upptäckte att beslut sällan togs på möten, utan när männen efter pauserna kom tillbaka från toaletten. Till slut bestämde hon sig för att följa med männen in på toaletten och sätta sig i ett bås, så att hon kunde vara med och diskutera. Det var extremt, men hon blev väldigt framgångsrik i organisationen.

De kvinnor som nått toppen, trots att de inte ingår i några formella nätverk, har ofta gått den långa vägen och arbetat sig upp inom ett företag. Andra har avancerat från bolag till bolag och ytterligare några har ärvt sin titel.

– Som kvinna gäller det att observera var och vilka som tar de viktiga besluten och att på ett diskret sätt försöka få tillgång till dessa informella nätverk. Det kan handla om så enkla saker som var man sitter på kontoret eller vem man brukar gå och fika med, säger Robin Teigland.

Hon vill också varna kvinnor för att enbart engagera sig i de formella kvinnliga nätverken.

– Kvinnliga nätverk är bra eftersom man kan utbyta erfarenheter och tankar med varandra. Men det finns en fara med att bara isolera sig i de kvinnliga nätverken, eftersom männen fortfarande sitter på mycket av makten.