1 Mar 2008 kl: 00:00

Hur kontrollerar jag mitt kontrakt?

Fråga:

Jag har precis fått ett nytt jobb och ska snart skriva på ett kontrakt. Jag har hört så många rövarhistorier från kompisar om avtal med konstiga klausuler och skumma formuleringar, och därför är jag rädd att jag själv ska missa något väsentligt. Vad är det viktigast att jag tänker på innan jag skriver under ett anställningsavtal?

Svar:

Inom stat och kommun finns det kollektivavtal som reglerar stor del av anställningsvillkoren. Detsamma gäller en del arbetsgivare inom privat sektor. Innan du skriver under ett anställningsavtal bör du se till att få information om vilka förmåner och villkor som följer av det eventuella kollektivavtal som finns hos arbetsgivaren. Du har då även möjlighet att försöka att förhandla fram förbättringar utifrån gällande kollektivavtal, i ditt anställningsavtal. Om arbetsgivaren däremot inte är bunden av något kollektivavtal måste alla anställningsvillkor som inte följer av lag regleras direkt i anställningsavtalet. Viktigt att få med i avtalet är till exempel titel, anställningsform, stationeringsort, lön och när översyn av denna skall ske årligen, om du har rätt till betald övertid eller inte, antal semesterdagar, om arbetsgivaren betalar in någon tjänstepension eller andra försäkringar (sjukförsäkring, livförsäkring, arbetsskadeförsäkring etcetera) samt hur lång uppsägningstid du respektive arbetsgivaren har om ni vill avsluta tjänsten.

Det är inte ovanligt att arbetsgivare inom privat sektor vill att du accepterar vittgående sekretess- och konkurrensklausuler, liksom skiljemannaklausuler. Jusek avråder dig i princip från detta. Om en skiljemannaklausul ändå tas med i avtalet bör det klart och tydligt framgå att arbetsgivaren står för hela kostnaden för skiljeförfarandet, oavsett utgången i målet.

 

Diana Håkansson är ombudsman på Jusek och svarar på frågor om kontrakt, anställningstrygghet, kollektivavtal och arbetsrätt i magasinet Shortcut. Mejla Diana på arbetsratt@shortcut.nu.