Hur företag kan öka sina medarbetares engagemang – och sin tillväxt
28 Nov 2019 kl: 00:00

Hur företag kan öka sina medarbetares engagemang – och sin tillväxt

Vi strävar alla efter att få verka i en arbetsmiljö som främjar och stöder vår passion och gör att vi kan växa både professionellt och personligen. Att gå till jobbet, genomföra dagliga uppgifter för att sedan åka hem och upprepa rutinen fem dagar i veckan är inte för alla. Många föredrar att känna sig utmanade, och att varje ny dag inte är exakt som den förra.

67% av arbetarna över hela världen beskriver sig som yrkesmässigt oengagerade. Detta innebär att de anställda inte är känslomässigt investerade i företaget och inte delar organisationens mål, värderingar eller visioner. Om de anställdas mål och värden inte är i linje med företagets, kommer den inte att kunna växa till sin fulla potential. Arbete kanske inte genomförs så effektivt som möjligt som resultat, utan anser att deras position och de värde de skapar genom den är något som är tillfälligt, och därmed känns det poänglöst att investera tid för att lära sig ny teknik eller ta på sig mer utmanande uppgifter. En del kan till och med börja undvika sina vanliga, rutinmässiga uppgifter. Detta är självklart för företaget på många sätt, i synnerhet när det gäller deras möjlighet att öka sin totala vinst.

Den 20 november deltog Shortcut i BridgeCon, en konferens i London för vilken företaget Instructure var värdar med målsättningen att diskutera sin produkt Bridge. Bridge är ett integrerat och personligt utvecklingssystem som säkerställer att organisationen skapar en engagerande miljö för anställda. Plattformen kartlägger tydliga karriärvägar för var och en av sina anställda, ökar prestanda, möjliggör peer-to-peer-anslutning och ger lärande och tillväxtmöjligheter för alla medlemmar i organisationen.

Varje medarbetare i företaget skapar en profil där de förklarar sin roll och sin erfarenhet, men också sina intressen och baserat på liknande funktioner eller intressen gör plattformen det mycket lättare för varje anställd att se sina tillväxtmöjligheter samtidigt som de blir bekanta med alla andra medarbetare. Bridge hjälper företag att synliggöra sina anställda och betonar deras individuella syfte i företaget.

Shortcut pratade med Alan Slavik, chef för strategisk utveckling på Bridge EMEA. Han uttryckte sin passion för L&D, medarbetares engagemang och teknik samt hur viktigt det är att utbyta idéer med tankeledare inom HR och utforma och genomföra kreativa affärsstrategier.

Vad är de största problemen som företag står inför idag?

– Medarbetarnas engagemang och omsättningen av anställda. De främsta orsakerna till att människor lämnar en organisation beror på bristen på tillväxtmöjligheter.

Vad kan Bridge göra för att öka anställdas engagemang? Hur gynnar det anställda men också cheferna?

– Bridge har en funktion som heter “person till person-agenda” som gör det möjligt för den anställda och arbetsgivaren att formalisera kommunikationsprocessen. Detta ger chefer möjlighet att anpassa medarbetarnas behov med företagets mål genom frekvent kommunikation och direkt feedback. Detta håller både chefer och anställda engagerade och möjliggör öppen kommunikation.

Vilka tillväxtmöjligheter skapar Bridge på deras plattform?

– För att organisationer ska växa måste interna team känna ett syfte och ha tydliga möjligheter att växa och bidra individuellt. Bridge har en funktion som heter Bridge Practice. Det är ett videoaktiverat verktyg som möjliggör person till person-övningar. Du spelar in dig själv och skickar det sedan till dina kamrater för feedback. Sjuksköterskor använder sig ofta av denna teknik, t.ex. när de spelar in sig själva när de övar svåra procedurer eller ledare när de övar på att ha svåra samtal (t.ex. när de måste avskeda en anställd).

Vad är enligt din åsikt, det viktigaste för organisationer att fokusera på när de nyanställer? Hur kan organisationer öka sina anställdas behållning?

– På Instructure kallas det ”förankring” när vi anställer en ny medarbetare. Detta beror på att vi vill att den personen ska förankra sig i företaget och växa med oss ​​under många år framöver. Jag tror att om du har detta tankesätt i anställningsprocessen och planerar att spendera många, många år med din nya kollega, så kommer deras arbetsetik och tankesätt att spegla det också. Om ett företag engagerar, utmanar och stödjer sitt team, så kommer de anställda inte att behöva eller vilja lämna.

Företag måste vara mer uppmärksamma på sina anställdas behov för att deras anställda ska kunna prestera till sin maximala potential, men också så att organisationen har möjlighet att växa och blomstra. Bridge ger struktur till både små och stora organisationer och fokuserar på företaget och utvecklingen av varje anställd. Genom att kartlägga karriärmål för varje anställd, säkerställer företaget medarbetarnas engagemang med frekvent kommunikation, och varje anställd kan därmed tillsammans med sin chef skapa en arbetsmiljö som styr och stödjer kontinuerlig tillväxt och lärande.