6 Mar 2009 kl: 00:00

Hur du marknadsför istället för att informera

Tecken på för mycket information är ofta:

• Långa tråkiga texter

• Irrelevant fakta

• Fokus på fel saker

Fyra konkreta exempel

Låt mig ge dig några exempel. Många är oroade över att vissa saker ligger dem i fatet. Du kanske är fritidspolitiker och tror att företaget uppfattar det som en nackdel? Det finns då ingen anledning att själv föra det på tal. Ta diskussionen om den kommer – men varför bjuda in till den?

Vi har också exemplet med dagis kontra förskola som jag skrev om i Den personlige marknadsföraren nr 11. Det heter förskola, men folk säger dagis. I så fall kan det fortfarande vara en bra idé att använda det ordet. Diskuterar vi internetmarknadsföring är det faktiskt viktigt att få in båda orden, eftersom vi självklart vill att båda ska vara sökbara.

Ytterligare ett exempel på samma spår: Ordet föräldrakooperativ är inte speciellt lämpligt att använda i första kontakten. Många tror till exempel felaktigt att det innebär att man som förälder jobbar på förskolan. Att det är ett kooperativ måste naturligtvis berättas. Men det ska ske vid rätt tillfälle.

Ett annat exempel från en av mina kunder. Hennes korrekta titel sjukgymnast fick folk att få en uppfattning om att hennes tjänster skulle vara gratis. Trots att hon jobbar privat med friskvård. Alltså bör fokus läggas på kundnyttan och inte titeln i detta fall.

Ser du mönstret? Gör folk intresserade av dig först. Sen kan du komplettera med ytterligare nödvändig information. Du vill självklart inte luras eller bedriva falsk marknadsföring. Men tänkt till rejält gällande vad som faktiskt är nödvändig information.

Gå gärna igenom exemplen och fundera om du har någon egna motsvarigheter till fritidspolitiker, dagis/förskola, kooperativ eller sjukgymnast. Hur ska du hantera dina exempel på bästa sätt?

Marknadsför dig själv så här

• Välj ord som alla förstår (Svälj förtreten om vad som är korrekt. Förståelse är viktigare)

• Välj ord som är enkla att läsa och uttala

• Fokusera på det du är bra på (Berätta inte vad du är dålig på så länge ingen frågar)

• Fokusera på vad du har gjort (Berätta inte om utbildningar du inte avslutat eller andra saker du inte gjort)

• Berätta inte allt! Få orkar ta till sig all din information.

• Fokusera på nyttan för kunden/mottagaren/läsaren

Tips på arbetssätt: få dit orden först – kasta om dem sen

Skriv först din text precis som vanligt. Vänd sedan upp och ner på den. Det verkar nämligen vara ganska naturligt att man beskriver nyttan, vilket är mest intressant för läsaren, i slutet av texten. Det är ofta intresse och egennytta som avgör om du tänker fortsätta läsa texten eller ej – därför bör det komma tidigt.

När du gjort det kan du också ta fram kniven och skära bort onödig text. Dels onödiga stycken men även onödiga ord i texten. Vi är alla duktiga på att skriva överflödiga ord. Trots att jag är hård mot mig själv på denna punkt hittar alltid min redaktör ytterligare ord som inte tillför något värde.

När jag skrev den här artikeln skrev jag spontant: ”Gör så här för att marknadsföra dig själv”, som underrubrik till föregående stycke. Det är 8 ord.

Sen ändrade jag till ”Marknadsför dig själv så här” = 5 ord

Samma budskap men 33 % färre ord. Dessutom en mer aktiv formulering där nyckelorden kommer först. Mycket bättre marknadsföring med andra ord. I det här fallet gäller verkligen den gamla klyschan: ”Less is more!”

 

Läs även: Specialtips för dig som jobbar med språk

Pelle Mårtenson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pelle Mårtenson jobbar med personlig marknadsföring. Han hjälper privatpersoner i sitt jobbsökande och företag att dra nytta av styrkan i personlig marknadsföring.

Du missar väl inte tipsen i nyhetsbrevet Den personlige marknadsföraren?