HR-chefen med Europa som arbetsfält
3 Dec 2014 kl: 00:00

HR-chefen med Europa som arbetsfält

Som HR-chef över samtliga Toyota-kontor i Europa har Peter Damberg ingen liten uppgift. Sedan januari i år basar han över HR-frågor i hela 30 länder, vilket innebär många tjänsteresor men med bas på Sveriges huvud­kontor i Mjölby. Rollen som HR-chef förutsätter ett enormt driv och engagemang, och ett bra och tydligt ledarskap.

Beskriv din roll på Toyota!
– Jag är HR-chef över Toyota Material Handling Europe, med nästan 9 000 medarbetare och cirka 18 miljarder i omsättning. I Europa utvecklar och tillverkar vi produkter, vi har dessutom ett oändligt antal säljkontor. Jag har jobbat helt globalt sedan 2007, och det är verkligen givande och spännande! Det roligaste är att få ihop någonting som faktiskt fungerar över landsgränserna. Ingen kan säga till mig att det inte går att arbeta globalt, för jag vet av erfarenhet att det är både lämpligt och möjligt.

Vilka utmaningar möter du som HR-chef?
– I min roll är det bland annat att få min egen HR-personal i Europa, vilket är långt över 100 medarbetare, att känna tydlighet och riktning. Det måste finnas bra verktyg för dialog mellan chef och medarbetare, bra planeringsarbete och en tydlighet kring HR ut till organisationen. Det börjar i ledningsgruppen, och som högsta HR-chef behöver jag vara tydlig med mina kollegor. Jag tycker att det finns alltför många chefer som lever med att inte vilja någonting. Om man tar jobbet som chef så ska man verkligen vilja någonting, och det låter så självklart men det verkar inte vara så för alla.

Hur skulle du beskriva din egen ledarskapsstil?
– Jag är en envis chef som delegerar mycket, mest för att jag har en stor arbetsmängd själv men också för att jag har ett stort förtroende för mina medarbetare. Jag försöker vara frikostig med feedback, att berätta vad jag tycker och ger gärna beröm så att andra hör. Kritik däremot, det ger jag i enrum för det behöver ingen annan höra. Mycket feedback är ett ännu starkare instrument än vilken kurs som helst. Ledarskap ska hålla en bra kvalitet. Kvalitet symboliserar Toyota, och det ska gälla både för produkterna, våra medarbetare, och vårt ledarskap.